Nieuws 17 juni 2019

Meer doen met vroege behandeltrajecten

Naar schatting kampt circa 3% van alle 0 tot 7 jarigen met (mogelijk) meervoudige ontwikkelings- of gedragsproblematiek. Een combinatie komt ook veelvuldig voor. Integrale Vroeghulp biedt concrete handvatten om deze kinderen al vanaf jonge leeftijd adequaat te begeleiden. Helaas wordt in de praktijk de meerwaarde van een vroeg behandeltraject nog te weinig benut.

In samenwerking met Vakblad VROEG schreef NCJ-adviseur Lieke van der Meulen het artikel ‘Meer doen met vroege behandeltrajecten’. Het artikel is verschenen in editie 2-2019 van Vakblad VROEG. Je kunt het volledige artikel lezen via onderstaande link.

Integrale Vroeghulp bundelt deskundigheid op het gebied van (ortho)pedagogiek, gedragskunde, fysiotherapie, logopedie, revalidatie, kindergeneeskunde en ouderschap. Veelal is de multidisciplinaire deskundigheid slechts een beperkte periode nodig, maar dan wel in een vroeg stadium. Trajectbegeleiding kan vervolgens intensievere hulp op termijn voorkomen.

Lees het volledige artikel uit Vakblad VROEG ‘Meer doen met vroege behandeltrajecten’ >

In voorgaande edities van Vakblad VROEG verschenen ook de artikelen over Integrale Vroeghulp:

Vakblad VROEG, nr 1-2019
‘Waarom wisten we niet eerder van Integrale Vroeghulp?’ Die vraag vat in feite de conclusie samen van een onderzoek onder ouders hoe zij terugkijken op de verleende zorg. ‘Men had allemaal graag eerder hiermee in aanraking willen komen’, vertelt Jantine Moen. Onlangs rondde zij met begeleiding van het NCJ en het NJi aan de Universiteit Utrecht een onderzoek af naar ervaringen van ouders met vroeghulp. Vakblad VROEG interviewde Jantine Moen over haar bevindingen. Het artikel verscheen in editie 1-2019 van Vakblad VROEG.

Lees het volledige artikel ‘Integrale Vroeghulp veelal nog witte vlek’ >

Bestellen los exemplaar Vakblad VROEG

Een los exemplaar van de herfsteditie van Vakblad Vroeg is te bestellen door een mail te sturen naar vroeg@dgcommunicatie.nl (€ 10,00, incl. porto). De prijs voor een abonnement is € 25,00 (Ned.) of € 30,00 (België), zie het aanmeldformulier op de website van Vakblad Vroeg.

Vragen en informatie

De landelijke coördinatie van Integrale Vroeghulp ligt bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Wil je weten hoe expertise voor het jonge kind (Integrale Vroeghulp) in jouw regio is georganiseerd of Integrale Vroeghulp zelf vormgeven? Neem dan contact op met de landelijke Integrale Vroeghulp adviseurs Jitty Runia (06 364 180 17 | jrunia@ncj.nl) of Lieke van der Meulen (06 131 364 99 | lvandermeulen@ncj.nl).

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.