Nieuws 27 juni 2018

M@ZL: van conflictmodel naar samenwerking

Veelvuldig ziekteverzuim is schadelijk voor de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van leerlingen. In het tijdschrift ‘Kinderarts en samenleving’ wordt de M@ZL-methodiek (Medische Advisering Ziekmelding Leerling) als bewijs genoemd dat betere samenwerking tussen onderwijs, jeugdgezondheidszorg én kinderartsen ziekteverzuim kan bestrijden en zelfs voorkomen.

Samenwerking tussen school en jeugdarts

Waar vijf jaar geleden nog een conflict ontstond over het waarheidsgehalte van de ziekmelding van een leerling, gaan nu school, ouders en leerlingen op zoek naar de oplossing van het ziekteverzuim.  ‘Als een leerling meerdere malen ziek is geweest, sturen we hem door naar de jeugdarts. Die voert vervolgens een gesprek met leerling en ouders over de mogelijke oorzaak van de ziekmelding.’

De M@ZL-methodiek (Medische Advisering Ziekmelding Leerling) vormt de basis van de samenwerking tussen school en jeugdarts. De effecten ervan zijn positief. ‘Leerlingen keren sneller terug naar school. Daarnaast kunnen medische en niet-medische oorzaken van schoolverzuim beter van elkaar worden onderscheiden. Want er kunnen ook dingen op school zijn waardoor leerlingen zich ziek melden, zoals gepest worden. Bovendien is er meer zicht op het ziekteverzuim van leerlingen; met M@ZL worden alle ziekmeldingen beter gesignaleerd. Er kan daardoor ook tijdig de hulp van de jeugdarts ingeschakeld worden.

Lees het gehele artikel van ‘Kinderarts en samenleving’ >

M@ZL

M@ZL is een methodiek voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren in het voortgezet onderwijs en het MBO. Kenmerkend is de samenwerking tussen schoolmedewerkers, jeugdartsen en leerplichtambtenaren, waardoor problematiek vroegtijdig in beeld komt. Om M@ZL goed te implementeren en te borgen, biedt het NCJ ondersteuning en scholingen aan JGZ-organisaties. Landelijk wordt er scholing aangeboden. Wil jij ook meer doen aan ziekteverzuim in jouw werkgebied? Neem contact op met Inge Oreel.

Lees meer over M@ZL >

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.