Nieuws 29 juni 2022

Lokaal samenwerken is de sleutel

Lokale partners hebben een sleutelrol bij de aanpak van armoede. Daarom slaan het NCJ, Jeugdeducatiefonds, Sterk uit Armoede, Sociaal Werk Nederland en Divosa de handen ineen. Het doel is de komende tijd in gemeenten actief samenwerking te bevorderen voor een duurzame, opschaalbare aanpak van kinderarmoede.

Weert, Roermond, Almere en Leeuwarden zijn de eerste gemeenten waar jeugdgezondheidszorg, onderwijs, ervaringsdeskundigen, sociaal werk en gemeenten een stevige, structurele samenwerking opbouwen voor de aanpak van kinderarmoede. Dat kunnen zij dankzij:

  • de dagelijkse praktijk van de professionals;
  • de theoretische kennis van wetenschapper Patrick Kenis over samenwerking;
  • de ervaringskennis van Sterk uit Armoede;
  • de drie handreikingen over de aanpak van kinderarmoede voor onderwijs, sociaal domein en jeugdgezondheid;
  • het (kennis)netwerk van de samenwerkende organisaties.

Ook helpen bij de lokale aanpak van armoede?
De kennis en inzichten die zij opdoen over samenwerken aan een duurzame, schaalbare aanpak van kinderarmoede komt breed beschikbaar. Bovendien worden alle knelpunten in het systeem en stelsel teruggekoppeld aan het Rijk. Wil je meer informatie over dit samenwerkingstraject of wil je als partner in de gemeente ook ondersteunen bij de lokale aanpak kinderarmoede? Neem dan contact op met Petra Kletter.

“Armoede is een veelkoppig monster. We krijgen nu de kans dit monster slim aan te pakken. Dus niet alleen levens, maar generaties redden. Laten we samen met kinderen en ouders armoede de wereld uit helpen.”
Igor Ivakic, directeur NCJ

Aandachtsfunctionarissen JGZ
Het NCJ ziet in die essentiële samenwerking een belangrijke taak voor de JGZ. Professionals in de geboortezorg en jeugdgezondheidszorg spelen een belangrijke rol in het signaleren en bestrijden van kinderarmoede. De JGZ kan hier echt het verschil in maken. Om hen te ondersteunen is de Handreiking ‘Omgaan met armoede in de jeugdgezondheid’ ontwikkeld.

Bekijk de handreiking hier

Binnen de JGZ wordt de handreiking al in veel gemeenten geïmplementeerd. Hiervoor zijn de aandachtsfunctionarissen armoede – een JGZ-professional die dit onderwerp in de portefeuille heeft – hard aan het werk. Het NCJ kan hierin meedenken en ondersteunen. Wil je ook aan de slag met de handreiking of wil je aansluiten als nieuwe aandachtsfunctionaris armoede in jouw organisatie? Neem dan contact met ons op.

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.