Nieuws 3 april 2019

Landelijke commentaarronde herziening JGZ-richtlijn Astma

Wij nodigen je uit om op het concept van de herziening van de JGZ-richtlijn Astma te reageren. Feedback tijdens de ontwikkelfase is onmisbaar om de richtlijnen steeds beter aan te laten sluiten op de behoeften van de praktijk. Reageren kan tot maandag 6 mei 2019.

De herziening van de JGZ-richtlijn Astma is bedoeld voor JGZ-professionals (jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten) en beoogt richtinggevend te zijn bij het handelen tijdens contacten met 0-18 jarigen en hun ouders/verzorgers. De richtlijn en de wetenschappelijke verantwoording zijn geactualiseerd ten opzichte van de richtlijn die is verschenen in 2011. Aanleiding voor de herziening zijn actuele ontwikkelingen bij de thema’s roken en borstvoeding en aansluiting bij werkwijzen van andere sectoren zoals bij de standaard ‘Astma bij kinderen’ van het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG, 2014).

Jouw mening telt!

Feedback op een concept richtlijn helpt om richtlijnen en de praktijk beter op elkaar aan te laten sluiten. De richtlijnontwikkelaar en de werkgroep zijn vooral benieuwd naar:

  • Is de richtlijntekst voldoende concreet?
  • Is de richtlijn praktisch uitvoerbaar?
  • Staan er onjuistheden in de tekst?

Je kan de richtlijn bekijken op de richtlijnenwebsite van het NCJ, onder het kopje ‘richtlijnen in testfase’. Omdat het een conceptrichtlijn betreft is daarvoor een inlogcode nodig. Deze kan je opvragen via ineke.vankempen@tno.nl. Bij aanmelding ontvang je ook een tabel waarin commentaar op de richtlijn gezet kan worden. De werkgroep bundelt de ontvangen commentaren en verwerkt deze in een definitieve versie van de richtlijn.

We verzoeken je vriendelijk de opmerkingen op de conceptrichtlijntekst in de commentaartabel vóór maandag 6 mei 2019 per e-mail te sturen naar Ineke van Kempen: ineke.vankempen@tno.nl.

Deze JGZ-richtlijn wordt ontwikkeld door TNO en gefinancierd met subsidie van ZonMw. De aangepaste conceptrichtlijn na de commentaarronde wordt besproken met de richtlijnadviescommissie (RAC) van het NCJ.

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.