Adviescommissie

Het NCJ krijgt gevraagd en ongevraagd advies van de Richtlijn Advies- en Autorisatie Commissie (RAC). De RAC autoriseert JGZ Richtlijnen en adviseert over de toepasbaarheid en uitvoerbaarheid van richtlijnen voor de JGZ.

Richtlijnontwikkelaars leggen een concept-richtlijn driemaal voor aan de RAC. Als eerste concept, na toetsing in de praktijk en ter autorisatie. Afgevaardigden van de JGZ-beroepsgroepen en -brancheorganisaties zijn vaste leden van de RAC. Bij richtlijnoverstijgende agendapunten schuiven adviseurs op het gebied van implementatie, wetenschap en richtlijnontwikkeling én waarnemers van IGZ, ZonMw, het ministerie van VWS en de VNG aan.

De AJN, V&VN vakgroep jeugd en de NVDA autoriseren de richtlijnen inhoudelijk. ActiZ en GGD GHOR Nederland randvoorwaardelijk. Na autorisatie publiceert het NCJ de nieuwe JGZ Richtlijn op de JGZ Richtlijnenwebsite en starten implementatieactiviteiten op landelijk en regionaal niveau.

Samenstelling Richtlijn Advies en Autorisatie Commissie (RAC)

Voorzitter

 • Jako Burgers (op persoonlijke titel) 

Vaste leden

 • AJN: Selma van der Harst en Jooske Verburg
 • V&VN vakgroep jeugd: Annemieke Goudkuil en Bente Allessie
 • NVDA: Yvonne van Straten en Elly Visser
 • ActiZ Jeugd: Marlieke Janssen ten Haaf
 • GGD GHOR Nederland: Carla Groenendijk

Adviseurs

 • Richtlijnontwikkeling: Laura de Vries (op persoonlijke titel)
 • Implementatie: Reinhard de Jong (op persoonlijke titel)
 • Wetenschap: Annemieke Konijnendijk (op persoonlijke titel)

Waarnemers

 • IGJ: Frank van Leerdam
 • VWS: Alice van Gent
 • ZonMw: Sanne Franssen

Secretariaat

 • Secretaris: Bronwynn Terpstra (NCJ)
 • Plaatsvervangend secretaris: Trudy Dunnink (NCJ)

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon
JGZ Richtlijnen

Aniek van den Braak

Telefoon: 06 - 13 14 42 60

E-mail: richtlijn@ncj.nl