Richtlijn Advies Commissie

Het NCJ krijgt gevraagd en ongevraagd advies van de Richtlijn Advies- en Autorisatie Commissie (RAC). De RAC autoriseert JGZ-richtlijnen en adviseert over de toepasbaarheid en uitvoerbaarheid van richtlijnen voor de JGZ.

Richtlijnontwikkelaars leggen een concept richtlijn driemaal voor aan de RAC: als eerste concept, na toetsing in de praktijk en ter autorisatie. Afgevaardigden van de JGZ beroepsgroepen en brancheorganisaties zijn vaste leden van de RAC. Adviseurs op het gebied van implementatie, wetenschap en richtlijnontwikkeling schuiven aan bij richtlijnoverstijgende agendapunten, net als waarnemers van IGZ, ZonMw, het ministerie van VWS en de VNG. 

De AJN, V&VN vakgroep jeugd en de NVDA autoriseren de richtlijnen inhoudelijk. ActiZ en GGD GHOR Nederland randvoorwaardelijk. Na autorisatie publiceert het NCJ de nieuwe JGZ-richtlijn op de JGZ-richtlijnenwebsite en starten implementatieactiviteiten.

Samenstelling RAC

Voorzitter
de heer ir. T.A. van Barneveld (op persoonlijke titel)
 
Vaste leden

 • Namens de AJN: mevrouw drs. E. Coenen en mevrouw S. van der Harst
 • Namens de V&VN vakgroep jeugd: mevrouw J. Rutten, MANP en mevrouw B. Allessie, MZO
 • Namens de NVDA: mevrouw Y. van Straten en mevrouw E. Visser
 • Namens ActiZ: mevrouw M. Schipper
 • Namens GGD GHOR Nederland: mevrouw C. Groenendijk

Adviseurs

 • Richtlijnontwikkeling: mevrouw dr. L. de Vries (op persoonlijke titel)
 • Implementatie: de heer dr. R. de Jong (op persoonlijke titel)
 • Wetenschap: mevrouw dr. A. Konijnendijk (op persoonlijke titel)

Waarnemers

 • IGZ: de heer dr. F. van Leerdam
 • VNG: mevrouw A. Jansen (agendalid)
 • VWS: mevrouw A. van Gent
 • ZonMw: mevrouw drs. M. Hubers

Secretariaat

 • Secretaris: mevrouw B. Sterkenburg (NCJ)
 • Plaatsvervangend secretaris: mevrouw T. Dunnink (NCJ)

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Bronwynn Sterkenburg

Telefoon: 06 - 53 97 52 68

E-mail: bsterkenburg@ncj.nl