Nieuws 6 juni 2018

Landelijke Actieweek Thuiszitters

Passend onderwijs houdt in dat ieder kind een schoolloopbaan krijgt die bij hem/haar past, met de juiste hulp op het juiste moment. Thuiszitten moet daarom worden voorkomen en bestreden. Deze week is het de Landelijke Actieweek Thuiszitters, waarbij aandacht wordt gegenereerd voor jongeren die om wat voor reden dan ook niet naar school gaan. Na een bijzondere opening op 1 juni, staan deze week (t/m 8 juni) boordevol activiteiten gepland. Tijd voor actie!

De Landelijke Actieweek Thuiszitters werd op 1 juni geopend door het aanbieden van een digitaal ‘boeket’ bloemen aan alle betrokken wethouders in Nederland. Naast dat dit boeket hen inspireerde om in hun gemeente het onderwerp ‘thuiszitters’ actief op te pakken, bevatte het ook relevante informatie om hiermee aan de slag te gaan. Dit geeft ons als JGZ de kans om ook in actie te komen en bij te kunnen dragen aan het probleem van de wethouder. Ga met je gemeente in gesprek over de waarde van de JGZ om het aantal thuiszittende leerlingen naar beneden te brengen!

Deze hele week vinden er bijeenkomsten, workshops en andere activiteiten plaats, waarbij aandacht wordt gegenereerd voor thuiszittende jongeren.

Bekijk het programma>

Aanpak Schoolverzuim

Jaarlijks zitten vele leerplichtige leerlingen om diverse redenen thuis. Kinderen en jongeren vallen niet zomaar uit van school en komen niet zomaar thuis te zitten. Verschillende oorzaken liggen hieraan ten grondslag. De JGZ kan voor deze leerlingen die verzuimen en of thuiszitten van grote betekenis zijn. Het preventief aanpakken van schoolverzuim is daarom vanaf 2015 opgenomen in het Basispakket JGZ. Hierin bundelt de JGZ haar krachten en legt verbinding met leerlingen, ouders, onderwijs, leerplicht en zorgaanbieders.

Bekijk het themadossier Aanpak Schoolverzuim>

M@ZL

Om schoolverzuim aan te pakken is er op dit moment één beproefde methodiek: M@ZL. Dit is een methodiek voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren in het voortgezet onderwijs en het MBO. Kenmerkend is de samenwerking tussen JGZ-organisaties, scholen en leerplicht.

Lees meer over M@ZL>

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.