Nieuws 22 december 2016

Kosten- en batenanalyse SamenStarten App

In het voorjaar van 2016 is een door ZonMw- gefinancierd project gestart. Het project behelst een kosten-baten analyse van de SamenStarten App en we zijn reeds op volle toeren.

SamenStarten is een programma dat de psychosociale ontwikkeling van kinderen vanaf de geboorte ondersteunt. Kinderen en gezinnen, die te maken hebben met een hulpvraag in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) worden snel opgespoord en ondersteund. De SamenStarten app stimuleert de professional om ouders de regie over het gesprek te geven, aan te sluiten bij hun vragen en voorlichting en informatie op maat te kunnen geven, waardoor ouders zelf verder kunnen met hun vragen.

Stand van zaken

Er is een stand-van-zaken beschikbaar over de kosten- en batenanalyse. Ook nodigen we je uit voor bijeenkomsten die we tijdens het project organiseren om input te krijgen uit het veld.

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.