Nieuws 27 september 2018

Kennisnetwerk JGZ over terugdringen gezondheidsverschillen

Maandagmiddag 17 september kwamen 25 staf- en beleidsmedewerkers en vertegenwoordigers uit de jeugdgezondheidszorg (JGZ) bij elkaar over het voorkomen en/of signaleren van gezondheidsverschillen.

Uit de inventarisatieronde ‘Aansluiten bij Ouders’ die het NCJ eind 2017 deed, kwam naar voren dat JGZ-organisaties worstelen met de vraag: Hoe kunnen wij de samenwerking met gemeenten en andere samenwerkingspartners binnen onze gemeente verbeteren?

Het Stimuleringsprogramma Gezond In De Stad (GIDS) van Pharos gaat zich de komende tijd meer richten op de preventie van gezondheidsverschillen. Via Healthy Pregnancy 4 all (HP4all) ligt de focus op de eerste 1000 dagen. Preventie betreft echter de hele jeugd. Dit geeft een belangrijk aanknopingspunt om de JGZ als structurele partner te zien binnen de advisering en ondersteuning aan (GIDS-)gemeenten.

Gemeenten hebben, naar aanleiding van de evaluatie van de Jeugdwet (2018), de opdracht gekregen om meer te investeren in preventie om het bereiken van de doelen van de Jeugdwet dichterbij te brengen.

De centrale vraag van het kennisnetwerk JGZ was dan ook: hoe maken we beter gebruik van ieders expertise en wat hebben JGZ-organisaties nodig om hier goed mee aan de slag te gaan? Zowel professionals als staf-/beleidsmedewerkers als management.

NCJ en Pharos: bondgenootschap in de strijd tegen gezondheidsverschillen

Pharos en het NCJ geloven dat door het versterken van de samenwerking tussen JGZ-organisaties en Gezond in-adviseurs en (Gezond In De Stad/GIDS) gemeenten, een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan:

  • Het voorkomen van gezondheidsverschillen;
  • Het versterken van de vroegsignalering en indien nodig ook aan de aanpak ervan.

Lees meer over het bondgenootschap tussen Pharos en NCJ >

Impressie van het kennisnetwerk JGZ

Bart Looman en Marjolein Keij van Pharos startten het kennisnetwerk met een presentatie over wat Pharos doet, ‘Gezond in’ en wat de JGZ kan betekenen in het signaleren en voorkomen van gezondheidsverschillen.

Bekijk de presentatie >

Wat helpt in het contact met ouders, kinderen en de gemeente?

Daarna is in groepjes gesproken over waar je binnen de eigen gemeente staat in het voorkomen/aanpakken van gezondheidsverschillen. Per organisatie gaven de aanwezigen aan wat helpt in het contact met de ouders en kinderen (de doelgroep) en wat behulpzaam is voor de organisatie in het contact met de gemeente. Ze mochten vragen stellen, tips geven en onderwerpen opschrijven. Al deze vragen, onderwerpen en tips van de verschillende organisaties worden verwerkt in het nog te ontwikkelen inspiratiedocument voor JGZ-organisaties. Een conceptversie van dit inspiratiedocument wordt ook getoetst in het veld. Het idee is de ambassadeurs jeugdverpleegkundigen hiervoor te vragen.

Inspiratiedocument voor bevorderen gespreksvoering gezondheidsverschillen

Pharos en het NCJ  gaan een inspiratiedocument ontwikkelen. Dit inspiratiedocument focust op wat er in een (GIDS-)gemeente nodig is om informatie en producten uit de JGZ optimaal te benutten. Zodat vanuit preventie wordt bijgedragen aan het het terugdringen van gezondheidsverschillen, zowel door vroegsignalering als door acties.

Het inspiratiedocument wordt voor twee doelgroepen gemaakt. Enerzijds voor JGZ-organisaties met handvatten voor gespreksvoering met gemeenten en hoe professionals gezondheidsverschillen in contacten met jeugdigen en ouders herkennen en bespreekbaar kunnen maken. Anderzijds voor de gemeenten en Gezond in-adviseurs om inzicht te bieden in wat de JGZ kan betekenen bij het terugdringen van gezondheidsverschillend.

Het eindproduct moet dus inzicht geven in wie wat kan betekenen in de samenwerking en moet ook aanzetten tot het versterken van het eigen vakmanschap (handelingsperspectief bieden en niet overnemen van andermans expertise).

Oproep: wie uit de JGZ gaat mee naar de Gezond in-adviseurs?

NCJ-adviseur Petra Kletter deed een oproep: wie wil mee gaan naar een bijeenkomst met de Gezond in-adviseurs om informatie op te halen voor het inspiratiedocument? Er is al 1 collega bereid mee te gaan. Als jij er ook bij wilt zijn, laat het Petra Kletter weten via pkletter@ncj.nl. De planning is het inspiratiedocument eind 2018 af te ronden en beschikbaar te stellen via onze websites (www.ncj.nl en www.pharos.nl).

Save the date: maandag 10 december 2018

Het volgende Kennisnetwerk JGZ staat gepland op maandagmiddag 10 december van 14.00-17.00 u bij het NCJ in Utrecht. Het programma wordt z.s.m. bekend gemaakt. Aanmelden kan al door te mailen naar Petra Kletter via pkletter@ncj.nl.

JGZ Preventieagenda

De JGZ heeft een unieke rol dankzij haar expertise op preventie. Samen met ActiZ Jeugd en GGD GHOR Nederland ontwikkelde het NCJ de JGZ Preventieagenda. Door focus aan te brengen en samen te werken met anderen kan de JGZ écht het verschil maken in de aanpak van maatschappelijke uitdagingen. Blijf op de hoogte door je aan te melden voor de nieuwsbrief JGZ Preventieagenda.

Bekijk ook:

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.