Nieuws 19 juni 2018

Kennisnetwerk JGZ over het LPK

Maandagmiddag 18 juni jl. kwamen zo’n 35 JGZ-professionals bij elkaar om het te hebben over het Landelijk Professioneel Kader (LPK). Wat betekent dit nieuwe kader? Hoe wordt er vorm aan gegeven? En welke best practices zijn er al in het land? Voordat de vragen uit de organisaties werden gesteld aan de Inspecteur Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting Frank van Leerdam, zijn er bijzondere ontwikkelingen in het veld met elkaar gedeeld en is een terugkoppeling gegeven van het definitieve Actieplan Armoede.

Uitwisseling ontwikkelingen in het land

 • er was een interessante bijeenkomst ‘Publiek Zorg voor Jeugd’, waarvan het verslag gedeeld is met de managers JGZ.
 • er zijn verschillende digitale innovaties besproken waaronder www.inforium.nl en het digitale platform waar GGD GHOR Nederland, het NCJ en andere partners bij betrokken zijn. Ook ‘Mijn Kinddossier’, de JGZ-app van Kennemerland en ‘online-zorgplan’ werden kort genoemd. Gevraagd is de digitale innovaties door te geven aan het NCJ en op de ‘digitale landkaart’ te laten plaatsen (meer informatie).
 • GGD GHOR Nederland heeft 2 video’s gemaakt: over het vak jeugdverpleegkundige en over de mogelijkheden van de JGZ voor de gemeente

Terugkoppeling Actieplan Armoede

Het Actieplan Aanpak Armoede is gereed en de pledge wordt donderdag 21 juni ter ondertekening voorgelegd aan de managers JGZ. Het actieplan richt zich op:

 • het bereiken van de gezinnen in armoede
 • het ondersteunen van deze gezinnen
 • het intensiever samenwerken met lokale, regionale en landelijke partners

Begin volgende week wordt het themadossier armoede aan de NCJ website toegevoegd en ook in de eerstvolgende nieuwsbrief JGZ Preventieagenda is er aandacht voor armoede.

Thema LPK

Na een korte inleiding van Marga Beckers (adviseur NCJ) over het ontstaan van het LPK, gaf zij aan dat vanuit verschillende organisaties vragen bij het NCJ binnenkwamen over de toepassing van het LPK. In samenwerking met JGZ Zuid-Holland West, de innovatiepioniers, het NCJ en met de Inspecteur Frank van Leerdam is besloten een aantal video’s te maken die antwoord geven op vragen over het LPK uit het veld. Deze video’s zijn tijdens het kennisnetwerk JGZ voor het eerst vertoond. De inspecteur was aanwezig zodat iedereen zijn/haar aanvullende vragen kon stellen.

Lees meer over de bedoeling van het LPK volgens IGJ inspecteur Frank van Leerdam >

De video’s zijn voor iedereen beschikbaar en te vinden op onze LPK-pagina of in het YouTube kanaal van het NCJ. We hopen dat het de discussie binnen de JGZ-organisaties over wat wel/niet mag met het LPK op gang brengt. Vanuit de deelnemers van het kennisnetwerk JGZ is al aangegeven dat de video’s het gesprek openen over taakverschuiving en vakmanschap. Het is een eerste start maar we hebben nog een lange weg met elkaar te gaan. Het NCJ zal de komende tijd aan de JGZ-organisaties vragen of en op welke wijze de interne discussie op gang is gekomen en goede voorbeelden zullen na toestemming worden gedeeld. Zo heeft de GGD Groningen intern al een kahoot-quiz rondom het LPK opgesteld. Zij hebben toestemming gegeven hun vragen te delen via het NCJ.

Een aantal onderwerpen die tijdens het kennisnetwerk JGZ zijn besproken worden toegelicht in bovenstaande video’s en het document. Overige onderwerpen waren:

 • Het is moeilijker om als professional iets te laten dan iets extra’s te doen. Anderen signaleren dat het opbouwen van een relatie vaak ook betekent dat de vraag toeneemt. De inspecteur adviseert dit soort “dilemma’s” in bijeenkomsten (intervisie) met andere professionals te bespreken. Videocoaching kan hierbij ook een oplossing zijn volgens één van de aanwezigen.
 • Durf te experimenteren maar laat wel altijd onderzoek meelopen. Goede monitoring geeft goede informatie.
 • De richtlijnen zijn gebaseerd op de oude contactmomenten; in het overzicht dat op de website van het NCJ staat is gekeken naar de bestaande richtlijnen en of die passen bij de ontwikkelfasen die genoemd zijn in het LPK. Het voornemen is om dat overzicht te transformeren naar de ontwikkelfasen en professionals zo beter te ondersteunen vanuit het LPK.
 • Relatiebeheer is nodig zowel met de huisarts, met scholen als met het sociale wijkteam.
 • De inspecteur geeft aan dat het AVG is geen probleem is voor de JGZ. Het behoort tot onze taak om te overleggen met ketenpartners. Bij school, huisarts, etc. staat het in takenpakket dat het nodig is om met ketenpartners te overleggen en informatie te delen. Blijf doen wat nodig is in het belang van het kind maar wel professioneel.
 • De JGZ moet volgens de inspecteur meer gaan denken in ‘nieuwe’ mogelijkheden. VB: niet alleen tegen ouders zeggen dat ze niet moeten roken, maar als JGZ nee zeggen tegen de tabaksindustrie, de overheid meer verantwoordelijk maken, de rookpalen voor de eigen organisaties weghalen, etc.

Save the date: maandag 17 september

Het volgende Kennisnetwerk JGZ staat gepland op maandag 17 september. Het programma wordt z.s.m. bekend gemaakt. Aanmelden kan al door te mailen naar Petra Kletter via pkletter@ncj.nl.

JGZ Preventieagenda

De JGZ heeft een unieke rol dankzij haar expertise op preventie. Samen met ActiZ Jeugd en GGD GHOR Nederland ontwikkelde het NCJ de JGZ Preventieagenda. Door focus aan te brengen en samen te werken met anderen kan de JGZ écht het verschil maken in de aanpak van maatschappelijke uitdagingen. Blijf op de hoogte door je aan te melden voor de nieuwsbrief JGZ Preventieagenda.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.