Blog 26 juni 2018

JGZ Preventieagenda: ‘Heb je een keertje tegenwind, gewoon doorgaan!’

Sinds een half jaar ben ik in dienst van het NCJ en werkzaam voor de jeugdgezondheidszorg in Nederland. Wat een mooie maanden! Ik geniet van de professionals met hun passie voor hun vak en vond het heel bijzonder dat kinderen en ouders het zonder uitzondering goed vonden dat ik meekeek bij hun bezoek aan het consultatiebureau en bij de jeugdverpleegkundige op de basisschool.

Ik bewonder de creativiteit en het doorzettingsvermogen van de voorlopers op het gebied van verschillende innovaties en ik werk met allerlei mensen met ambitieuze doelen voor de jeugdgezondheidszorg in Nederland. Wat een mooi en inspirerend werk heb ik toch! En dan mag ik óók nog mijn steentje bijdragen aan de (door)ontwikkeling van de JGZ Preventieagenda. Hoe ga ik dat precies doen? Dat kan ik nu nog niet zeggen. Ik heb allerlei mensen gesproken en ben aan het broeden op een plan.

Een greep uit wat ik in de afgelopen 6 maanden al heb zien ontstaan en gebeuren binnen de JGZ Preventieagenda:

  • Een nieuw beeldmerk is gekozen voor de JGZ Preventieagenda en de pijlers. Hopelijk helpt dit beeldmerk ons allen onze gezamenlijke preventiekoers nog meer op de agenda te zetten, lokaal , regionaal en landelijk.
  • Het themadossier Armoede op de NCJ-site is gelanceerd met dank aan de projectleider van het actieplan ‘Aanpak van Armoede’ Karin Boode (GGD GHOR Nederland) en alle JGZ-collega’s die tijdens kennisnetwerken, werkconferenties en andere overlegmomenten hard hebben gewerkt om aan te geven wat de JGZ hierin nodig heeft en welke ambities de JGZ voor zichzelf stelt.
  • De aanpakken Schoolverzuim en Kindermishandeling vanuit de JGZ krijgen steeds meer vaste vorm. De aandachtsfunctionarissen van deze maatschappelijke thema’s zien elkaar geregeld en zijn al druk aan de slag. Onder de indruk was ik ook van twee ervaringsdeskundigen die openlijk hun verhaal over kindermishandeling en huiselijk geweld vertelden tijden de werkconferentie in maart. Wat dapper en wat leerzaam!
  • De pijler Hechting heeft inhoud gekregen en de voorbereidingen voor de Kennis on Tour met betrekking tot de eerste 1.000 dagen en Hechting zijn al in volle gang. Heb jij je al aangemeld voor een van de bijeenkomsten?
  • Achter de schermen zijn we al druk bezig met de pijlers ‘weerbaarheid’ en ‘gezondheid’. Ook twee belangrijke pijlers van de JGZ Preventieagenda waarbij we jullie inspirerende verhalen en jullie denk- en doekracht ook weer heel hard nodig hebben.

Ik ben natuurlijk niet compleet in mijn verhaal, dus……heb jij ook iets te vertellen, wil je iets laten zien of schrijven (vlog, blog, foto’s, alles is mogelijk) over jouw/jullie werkzaamheden gelinkt aan de JGZ Preventieagenda? Laat het dan aan mij of mijn collega Linda Sintniklaas weten. De nieuwsbrief JGZ Preventieagenda komt eens per 2 maanden uit en het is natuurlijk leuk en leerzaam voor ons allemaal om te horen wat er speelt binnen de JGZ-organisaties. Wat gaat er goed? Maar ook als het minder goed gaat kunnen we leren van elkaar.

Ik wil afsluiten met een vrij vertaalde tip van een van de managers die ik heb gesproken:

‘De JGZ Preventieagenda dat is een meerjarenplan, het geeft de sector een gezamenlijke koers en het helpt de JGZ in ons doel preventie beter en meer onder de aandacht te brengen bij onze samenwerkingspartners en opdrachtgevers. Als ik je een tip mag geven voor de komende tijd: ga door met ontwikkelen, zet je in voor de preventie, zet je in voor de jeugd(gezondheid) in Nederland en heb je een keertje tegenwind: Doorgaan!!!’

Ik heb er zin in, ik ga door! Samen met jullie!

Over de auteur

Petra Kletter

adviseur

Petra in 3 woorden

1. Vragensteller/leergierig
2. Analytisch
3. Positief

Over Petra

“Ik werk sinds 1 januari 2018 met veel plezier bij het NCJ als adviseur. Ik houd mij bezig met het preventiedenken, armoede, kansrijke start, waardengedreven vakmanschap en moeilijke dilemma’s die mensen tegenkomen in hun werk (morele oordeelsvorming). Heb je vragen over één van deze onderwerpen? Neem dan contact op!

Na mijn studie Gezondheidswetenschappen heb ik in verschillende samenwerkingsverbanden binnen de welzijns-, zorg- en onderwijssector gewerkt. Altijd met de jeugd als belangrijkste onderwerp en met grote aandacht voor de organisaties en haar professionals die werken met de jeugdigen en hun ouders. Vanuit verschillende rollen ken ik de kinderopvang, de gemeente en het onderwijs van binnenuit. JGZ was hierbij altijd een belangrijke samenwerkingspartner.”

Lees meer over Petra Kletter E-mailen Bellen Ga naar LinkedIn

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.