Nieuws 9 april 2015

Inspiratieboekje: Handelingsgericht werken

Dit inspiratieboekje gaat in op de inzet van de JGZ in Passend Onderwijs en dan met name in de multidisciplinaire teams op school. Het doet dit vanuit handelingsgericht werken (HGW), omdat veel scholen dit kader hanteren. Het inspiratieboekje gaat concreet in op de uitgangspunten van HGW, licht het werken in multidisciplinaire teams toe en geeft aan welke bijdrage de JGZ hierbij kan bieden. Door het beleid Passend Onderwijs en Transitie Jeugdzorg is één en ander aan het veranderen in de ondersteuning van leerlingen, leraren en ouders. De JGZ kan een wezenlijke bijdrage leveren aan het schoolsucces en welbevinden van kinderen en jongeren door aan te sluiten bij deze ontwikkelingen.

Inspiratieboekje Handelingsgericht werken in multidisciplinaire teams op school

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.