Nieuws 18 september 2018

Impressie bijeenkomst aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling

Op 22 juni jl. was de tweede bijeenkomst met 50 JGZ aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (AF KMH). Het actief bijeenkomen van dit netwerk is het resultaat van één van de onderdelen in het Actieplan ‘Aanpak van Kindermishandeling’. Tijdens de bijeenkomst stond het actieplan ‘Geweld hoort nergens thuis’ en het afwegingskader bij de meldcode centraal.

Tijdens deze tweede bijeenkomst:

  • Gaven Hilde Middelkoop en Lieke Bruinooge van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een toelichting op het actieplan ‘Geweld hoort nergens thuis’. Een programma voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de periode 2018-2021. Download de presentatie
  • Vertelde NCJ-adviseur Marga Beckers over de betekenis van het actieplan ‘Aanpak van Kindermishandeling’ voor de JGZ aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling. Bekijk het actieplan
  • Begeleidde Kelly Konijn (GGD West-Brabant) een interactief gesprek over de toolkit Kindermishandeling om te ontdekken wat helpend is en wat nog mist. Download de presentatie en bekijk de toolkit Kindermishandeling
  • Werd een infographic Kindermishandeling gemaakt in samenwerking met Conny Slijkerman (Careyn) voor intern gebruik maar die ook ondersteunend is voor externe gesprekken met gemeenten en andere partijen in de regio. Download de infographic
  • Vertelden Bente Allessie (Icare) en Catelijne van der Hoeven (JGGV) over het afwegingskader van de meldcode kindermishandeling: wat zijn de contouren van het afwegingskader en wat betekenen die voor de aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en voor JGZ-professionals? Download de presentatie, meldcode Kindermishandeling en bekijk de checklist voor aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling
  • Werd een verkenning gedaan van de manieren waarop het digitaal landelijk netwerk JGZ aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling beter gebruikt kan worden door Kelly Konijn (GGD West-Brabant) en Conny Slijkerman (Careyn).

Lees het volledige verslag van de bijeenkomst >

Vorige bijeenkomst aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling

Tijdens een eerdere bijeenkomst met het netwerk aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling vertelde Kim van Laar (Team-KIM) over haar ervaringen met Kindermishandeling en seksueel misbruik en de hulp die zij daarbij gemist heeft. Ook vertelde Nathalie Sie over de manier waarop GGD Hollands Midden de taken en positie van de aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling heeft vormgegeven.

Lees het verslag van de vorige bijeenkomst >

Eerstvolgende bijeenkomst aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling

Op 18 januari 2019 komt het netwerk van aandachtsfunctionarissen weer bij elkaar. De volgende bijeenkomst staat in elk geval ook in het teken van de meldcode. Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Marga Beckers

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.