Nieuws 31 mei 2018

GIZ-methodiek officieel erkend als theoretisch goed onderbouwd

De GIZ-methodiek (Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften) is door de erkenningscommissie nu officieel erkend als theoretisch goed onderbouwd. Met de GIZ-methodiek breng je snel de sterke kanten en ontwikkel- en zorgbehoeften van een kind of gezin in kaart. Samen met ouders, jeugdigen en andere professionals. Zo kom je tijdig tot passende ondersteuning en wordt de eigen kracht versterkt.

De erkenningscommissie vindt de GIZ-methodiek een bruikbare, toepasbare en zinvolle methodiek, en relevant voor JGZ- en jeugdzorgprofessionals om in hun ‘gereedschapskist’ te hebben. De methodiek is volgens hen goed onderbouwd. Het speelt in op relevante problematiek en een relevante doelgroep: de mismatch tussen zorgbehoefte en daadwerkelijke zorg is een groot probleem. De grote meerwaarde van de GIZ-methodiek is volgens de commissie de mogelijkheden die deze tool biedt om tot een professionele probleeminventarisatie te komen ofwel het shared decision making. Ook vindt de commissie dat de interventie goed uitvoerbaar is.

Het erkenningstraject

Als de commissie een interventie heeft erkend als ‘goed onderbouwd’ of ‘effectief’, dan wordt deze opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies (DEI) van het NJi, de Interventie Database van Loket Gezond Leven van RIVM/CGL en de Interventiebibliotheek van het NCJ (interventies gericht op de JGZ).

Het is niet altijd duidelijk wat de kwaliteit en effectiviteit is van de jeugdinterventies, die worden gebruikt. Het beoordelen van interventies door de Erkenningscommissie Interventies maakt zichtbaar welke interventies wel en niet aan de kwaliteitseisen van erkenning voldoen en welke onderzocht en beoordeeld zijn als effectief.

Lees meer over het indienen van een interventie >

De GIZ-methodiek

De GIZ-methodiek is ontwikkeld in het kader van de Academische Werkplaats Samen voor de Jeugd, Noordelijk Zuid-Holland. Het helpt professionals samen met ouders en jeugdigen te bepalen hoe het gaat en wat nodig is. Dit door middel van een gestructureerd en motiverend gesprek en uitnodigende (leeftijdsspecifieke) schema’s.

De methodiek past binnen het werkproces van alle professionals uit het brede sociale jeugddomein. Binnen de methodiek is ruimte voor focus op zowel preventieve of aanvullende zorg. Hierdoor kan je de GIZ-methodiek toepassen binnen de jeugdgezondheidszorg, maar ook binnen andere disciplines waar bijvoorbeeld al een hulpvraag bekend is. Ook professionals uit het onderwijs en de kinderpalliatieve zorg passen de methodiek toe.

De GIZ-methodiek is gebouwd op theorieën die afkomstig zijn uit de medische-, neurologische-, sociologische- en gedragswetenschappen. De meest belangrijke theoretische pilaren zijn:

  • determinanten van ontwikkeling (Bronfenbrenner)
  • de Ouderschapstheorie (Alice van der Pas)
  • principes van positieve psychologie (Seligman)
  • de Self Determination Theory (Deci en Ryan)
  • de Handelingsgerichte Diagnostiek (Pameijer)

Meer informatie over de GIZ-methodiek >

Meer informatie

Meer weten over de GIZ-methodiek of wil je de GIZ-methodiek binnen jouw organisatie implementeren? Bezoek dan voor een nadere beschrijving en onderbouwing van de GIZ-methodiek de Database loket gezond leven, de GIZ-website en interventiebibliotheek of neem contact op met Natascha Hensen (NCJ), nhensen@ncj.nl.

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.