Indienen interventie

Het is niet altijd duidelijk wat de kwaliteit en effectiviteit is van de jeugdinterventies, die worden gebruikt. Het beoordelen van interventies door de Erkenningscommissie Interventies maakt zichtbaar welke interventies wel en niet aan de kwaliteitseisen van erkenning voldoen en welke onderzocht en beoordeeld zijn als effectief.

Het erkenningstraject

Als de commissie een interventie heeft erkend als 'goed onderbouwd' of 'effectief', dan wordt deze opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies (DEI) van het NJi, de Interventie Database van Loket Gezond Leven van RIVM/CGL en de Interventiebibliotheek van het NCJ (interventies gericht op de JGZ).

Niveaus van erkenning en erkenningscriteria

Een interventie kan door de erkenningscommissie beoordeeld worden op verschillende niveaus:

  • Goed onderbouwd
  • Effectief volgens eerste aanwijzingen
  • Effectief volgens goede aanwijzingen
  • Effectief volgens sterke aanwijzingen

Voor elk niveau zijn criteria vastgesteld waaraan de interventies moeten voldoen. Een uitgebreidere beschrijving van het erkenningstraject en de criteria lees je hier. 

Aanmelden van een interventie voor beoordeling

Als u betrokken bent bij de ontwikkeling van een interventie op het gebied van preventie, gezondheidsbevordering en/of jeugdgezondheidszorg, dan kunt u deze aanmelden voor beoordeling door deelcommissie 2, mits uw interventie voldoet aan de inclusiecriteria. Uw aanmelding wordt door meerdere beoordelaars beoordeeld op basis van het ingevulde werkblad en aanvullende materialen. Voor meer informatie over indienen bij deelcommissie 2 kunt u contact opnemen met de secretarissen van deelcommissie 2: Susan Meijer of Evelien Janssen.

Inclusiecriteria

  • Er is voldoende documentatie: beschrijving van de interventie waarin de doelgroep en doel gegeven zijn. Nederlandse handleiding of protocol. Gegevens over onderzoek, evaluatie of ervaring zoals een proces- en/of effectevaluatie.
  • Er is een eigenaar die zorg draagt voor het up to date houden van de interventie en voor verspreiding van het interventiemateriaal.
  • De interventie voldoet aan de definitie (een doelgerichte en planmatige activiteit die een preventief effect beoogt).
  • Materialen zijn nog minimaal twee jaar beschikbaar.
  • Het doel van de interventie is het bevorderen van gezond gedrag en/of de kwaliteit van de (opvoedings)omgeving (specifiek voor deelcommissie 2). 

Aanmelding

De interventie dient aangemeld te worden bij 'Interventiedatabase Gezond en Actief Leven'

Na aanmelding zal een eerste check plaatsvinden, waarna gevraagd wordt om de interventie te beschrijven aan de hand van het werkblad en de handleiding.

Deel dit met je netwerk