Nieuws 3 december 2019

Erkenning van interventies: wat, waarom en hoe?

Het is niet altijd duidelijk wat de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit is van interventies die worden gebruikt in de zorg voor de jeugd. Daarvoor is de Erkenningscommissie Interventies in het leven geroepen. Het NCJ co├Ârdineert samen met haar partners de erkenning van interventies in het sociaal domein.

Erkenningscommissie Interventies voor de jeugdgezondheidszorg
Met het erkenningstraject maken we zichtbaar wat de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit is van interventies. Experts uit wetenschap, beleid en praktijk beoordelen interventies aan de hand van eenduidige criteria. Een interventie kan beoordeeld worden op de niveaus ‘goed onderbouwd’ of ‘effectief volgens eerste, goede of sterke aanwijzingen’.

De Erkenningscommissie Interventies bestaat uit tien deelcommissies. Elke deelcommissie heeft expertise op een specifiek terrein. Het NCJ coördineert samen met het RIVM/Centrum Gezond Leven de beoordelingen van interventies voor jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (deelcommissie 2). Als je betrokken bent bij de ontwikkeling van een interventie op het gebied van JGZ, preventie en gezondheidsbevordering, kun je deze aanmelden voor beoordeling door deelcommissie 2.

Het indienen van een interventie kost tijd. Daar tegenover staat dat het ook veel oplevert voor de  interventie-eigenaar. Het erkenningstraject helpt bij het verbeteren en doorontwikkelen van de interventie en na een positieve beoordeling worden erkende interventies via databanken inzichtelijk gemaakt voor het veld. Hoe meer kennis over interventies beschikbaar is, hoe beter keuzes gemaakt kunnen worden in het vormgeven van een impactvolle JGZ- praktijk door organisaties en gemeenten.

JGZ Interventiebibliotheek
Na erkenning van een interventie voor de JGZ, wordt deze onder andere opgenomen in de JGZ Interventiebibliotheek. De interventiebibliotheek geeft informatie over alle erkende preventieve interventies die uitgevoerd (kunnen) worden door de JGZ. Aanvullend is een compact overzicht van erkende interventies voor de JGZ ontwikkeld. Hierin is informatie is opgenomen over de ontwikkelingsfase van het kind, de pijlers van de JGZ Preventieagenda, niveau van erkenning, niveau van effectiviteit, eigenaarschap en beheer. 

De JGZ Interventiebibliotheek geeft organisaties en gemeenten inzicht in erkende JGZ Interventies en helpt bij de invulling van (kosten)effectief beleid in de regio.

Bekijk ook:

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.