Nieuws 31 januari 2019

Doen wat werkt! blikt terug

In de vaste rubriek ‘Doen wat werkt’ worden verschillende JGZ-interventies gedeeld. Deze maand blikken we terug op drie interventies die vorig jaar in deze rubriek aan bod kwamen: ‘Bemoeizorg in de Jeugdgezondheidszorg’, M@ZL en ‘VHT en VIB’.

Over ‘Bemoeizorg in de Jeugdgezondheidszorg’

‘Bemoeizorg in de Jeugdgezondheidszorg’ wordt ingezet wanneer er via de reguliere JGZ-contacten geen werkbaar contact met het gezin tot stand is gekomen. Daarnaast kan Bemoeizorg worden ingezet naar aanleiding van signalen van ketenpartners. Kenmerkend voor Bemoeizorg in de Jeugdgezondheidszorg is de actieve, outreachende werkwijze van de JGZ. De JGZ-professional neemt zelf initiatief richting gezinnen die daar niet om gevraagd hebben. Vanaf het moment dat de JGZ-professional een ingang in het gezin heeft wordt er eerst, samen met de ouders, de hulpvraag bepaalt. Daarna volgt het opstellen van een gezinsplan en toeleiding naar zorg. De aanpak is uitgewerkt in zes interventie-stappen, met elk hun eigen subdoelen. Het principe ‘één gezin, één plan, één regisseur’ is hierbij leidend. De totale begeleiding duurt ongeveer zes maanden.

LEES MEER OVER BEMOEIZORG IN DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG

Over ‘M@ZL’

M@ZL (spreek uit mazzel) staat voor Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling. Met M@ZL wordt er proactief gereageerd op ziekteverzuim signalen. De scholen, JGZ-instellingen en gemeenten werken autonoom samen om snel de problematiek te herkennen en een passende oplossing te bieden.

Zorgwekkend ziekteverzuim wordt door de school vroegtijdig gesignaleerd: vier ziekmeldingen in twaalf weken of een zevende schooldag aaneengesloten. Wanneer dit het geval is voert de school een eerste gesprek met de leerling en ouders. Het doel is om samen met hen te kijken naar hoe de school kan ondersteunen.

Indien nodig vraagt de school bij de jeugdarts een M@ZL-consult aan. De jeugdarts bespreekt en onderzoekt dan de gezondheidsklachten van de leerling en de reden(en) van ziekteverzuim. Samen met de leerling en ouders wordt dan de gewenste begeleiding of zorg bepaald. Ook adviseert de jeugdarts over deelname aan het lesprogramma en de emotionele en/of fysieke belastbaarheid, een re-integratievoorstel en eventuele gewenste aanpassingen.

LEES MEER OVER M@ZL

Over Video-hometraining (VHT) en Video-interactiebegeleiding (VIB)

Video-hometraining (VHT) is een vorm van professionele begeleiding voor ouders en kinderen met vragen en/of problemen in de opvoeding met behulp van eigen videobeelden. Het doel van VHT is om het natuurlijke contact te ondersteunen en te herstellen aan de hand van videobeelden van het dagelijkse (gezins)leven. Door het terugkijken van de beelden krijgen de ouders inzicht in de behoefte van het kind om zich te ontwikkelen. De meeste ouders zien zelf bij het terugkijken van de beelden wat hun kind nodig heeft en kunnen met begeleiding van de video-hometrainer het eigen handelen afstemmen op de ontwikkelingsbehoeftes van hun kind(eren).

Video-interactiebegeleiding (VIB) wordt ingezet in de professionele werksituatie, met name om de communicatie tussen professionals en cliënten te begeleiden. Er worden korte video-opnames gemaakt van de alledaagse omgang met de cliënten. Deze video-opnames worden geanalyseerd en besproken met de betrokken professionals. Video-interactiebegeleiding wordt binnen SamenStarten ingezet als belangrijk onderdeel van de kwaliteitsborging.

Daarnaast kan video-interactiebegeleiding ook ingezet worden om ouders en kinderen te begeleiden. Het gaat dan om kinderen van niet-biologische ouders (pleegzorg, adoptie) of in situaties waarbij ouders en kinderen zich niet in de thuissituatie bevinden (ziekenhuizen).

LEES MEER OVER VHT EN VIB

Bijdragen?

Sinds april 2018 staat de rubriek ‘Doen wat werkt’ vast in onze maandelijke NCJ nieuwsbrief. Deze rubriek laat je kennismaken met diverse, goed onderzochte interventies, methodieken of instrumenten voor de JGZ. Tip onze redactie door jouw interventie te mailen naar Natascha Hensen via nhensen@ncj.nl.

Criteria:

  • Het betreft een erkende interventie;
  • De interventie is onderzocht;
  • Het wordt uitgevoerd door de JGZ;
  • Het is mogelijk de interventie landelijk uit te rollen.

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.