Nieuws 9 november 2015

Commentaarronde JGZ-richtlijn Depressie

Graag nodigen wij u uit om op het concept van de JGZ-richtlijn Depressie te reageren. Dit kan tot 1 februari 2016.

Depressieve klachten komen frequent voor bij jeugdigen. Op de leeftijd van 19 jaar heeft al bijna een kwart van de jeugdigen een depressieve periode doorgemaakt. Zonder specifieke aandacht blijven depressieve klachten bij jeugdigen vaak onopgemerkt en kunnen de klachten toenemen.

JGZ-professionals krijgen in hun dagelijkse praktijk te maken met kinderen en jongeren die een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van een depressie of al klachten van een depressie vertonen. Wanneer de JGZ-professional kennis heeft van (signalen van) depressieve klachten, de risicofactoren voor het ontstaan en het beloop kan deze hierop alert zijn en verergering voorkomen.

Voor de ondersteuning van het handelen van de JGZ-professional bij voorlichting, preventie, signalering, ondersteuning, monitoring en indien nodig toeleiden naar verdere diagnostiek bij depressie, wordt een JGZ-richtlijn Depressie ontwikkeld. De richtlijn is een leidraad voor JGZ-professionals om voor de individuele jeugdige (en ouder) de juiste afwegingen te maken.

De richtlijn wordt ontwikkeld in opdracht en met financiering van ZonMw en wordt binnenkort in de praktijk getest, daarnaast vindt een schriftelijke landelijke commentaarronde plaats.

Voor de landelijke commentaarronde nodigen we u uit om op het concept van de nieuwe richtlijn te reageren. Wij zijn vooral benieuwd naar:

  1. Is de onderbouwing volledig; is er belangrijk wetenschappelijk bewijs onvermeld verbleven? 
  2. Zijn de fasen van zorg en de afzonderlijke interventies in hun onderlinge samenhang voldoende beschreven/uitgewerkt; ontbreken er stappen of interventies? 
  3. Is de richtlijntekst afdoende concreet en leesbaar; is deze herkenbaar? 
  4. Is de richtlijn praktisch uitvoerbaar?

U kunt zich aanmelden voor de landelijke commentaarronde van de JGZ-richtlijn Depressie door een e-mail te sturen aan: nzon@trimbos.nl

U ontvangt een password en een inlogcode van ons waarmee u toegang krijgt tot het concept van de richtlijn op de NCJ richtlijnenwebsite (www.jgzrichtlijn.nl). Daarnaast ontvangt u de richtlijn en samenvattingskaart in pdf format en een tabel waarin u uw commentaar op de richtlijn kunt geven. We ontvangen het commentaar graag ingevuld in de commentaartabel. Zou u daarbij paginanummer en regelnummer willen vermelden? Als u tekst wilt aanpassen adviseren we u daarbij een tekstvoorstel te doen. De werkgroep bundelt de ontvangen commentaren en verwerkt deze in een definitieve versie van de richtlijn.

We verzoeken u vriendelijk uw opmerkingen op de conceptrichtlijntekst in de commentaartabel vóór uiterlijk 1 februari 2016 per e-mail te sturen naar Nelleke van Zon, nzon@trimbos.nl

Veel dank voor uw medewerking!

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.