Nieuws 26 januari 2024

Boodschap aan nieuw kabinet: neem regie voor gelijke kansen op gezondheid

De artsenfederatie KNMG dringt er, samen met ruim vijftig partijen, bij het aanstaande kabinet op aan om het voortouw te nemen bij het bevorderen van gelijke gezondheidskansen voor iedereen in Nederland. Deze dringende oproep is vastgelegd in een brief, gericht aan de (in)formateur, ondertekend door een brede coalitie uit verschillende sectoren, waaronder het onderwijs, lokale overheden, het bedrijfsleven, de zorg en maatschappelijke organisaties. Het NCJ steunt dit initiatief ook. 

De brief onderstreept het belang van weloverwogen beleidsbeslissingen die zowel de korte als de lange termijn beslaan en bouwt voort op een eerder gedaan krachtig appèl in februari 2023.

Bekijk de brief

Lees de eerdere verstuurde brief

‘Deze oproep aan de informateur om gezondheid te verankeren in al het overheidsbeleid en duurzaam te investeren in gezonde generaties onderschrijf ik van harte. Werk maken van een duurzame bestaanszekerheid van alle Nederlanders begint met het creëren van een kansrijke start voor de nieuwe generaties. Gezond opgroeien en leven als ook gezond ouder worden zijn belangrijke pijlers onder een veerkrachtige maatschappij. Dat is geen kwestie van geloof. Dat weten we.’

Igor Ivakic, directeur NCJ

https://www.ncj.nl/changemaker/igor-ivakic/

Het is van kritiek belang dat er nu actie wordt ondernomen; de gezondheidsverschillen in Nederland moeten kleiner worden gemaakt zodat iedereen kansen heeft op een gezond leven. De coalitie presenteert een reeks specifieke beleidsmaatregelen die het kabinet moet opnemen in het regeerakkoord. Deze bevatten onder andere het verzekeren van financiële bestaanszekerheid door middel van een toereikend sociaal minimum, een investering van vijf miljard euro in gezondheidsbevordering en preventie, het aanpakken van woningnood en het versterken van de basiszorg in wijken.

Financiële stabiliteit is een basisvoorwaarde voor gezondheid, evenals een veilige en gezonde leefomgeving. Door nu te investeren in preventie en gezondheidsbevordering kan de overheid de volksgezondheid op lange termijn verbeteren. Het integreren van gezondheid in alle beleidsterreinen en op alle bestuursniveaus, het ‘Health in All Policies’- principe, is erkend als een effectieve benadering om de volksgezondheid te verbeteren. Hiervoor is het ook noodzakelijk dat gezondheidsdoelstellingen wettelijk worden vastgelegd en dat er een regeringscommissaris wordt benoemd die zich inzet voor de integrale bevordering van gezondheid op alle departementen.

Met deze oproep benadrukken de KNMG en de mede-ondertekenaars de verantwoordelijkheid van het nieuwe kabinet om structurele veranderingen door te voeren die de gezondheid van alle Nederlanders ten goede zullen komen.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.