Inspiratie

Op deze pagina vind je een selectie van relevante informatie en inspiratie. Bekijk onze NCJ-publicaties, luister onze podcasts, laat je inspireren door blogs of selecteer de thema’s waar jij benieuwd naar bent.

Tip: als je wilt filteren op zowel type als thema, vink ze hieronder dan allebei aan. 

Types

Thema’s

Nieuws 22 november 2022

Zonder jongeren geen toekomst

Welke ondersteuning hebben jongeren nodig op hun weg richting volwassenheid? Die vraag werd beantwoord in een rijke bijeenkomst met veel interessante voorbeelden.

Nieuws 29 september 2022

Hoe kan de JGZ jongeren ondersteunen?

De laatste tijd is de mentale kwetsbaarheid van jongeren veel in het nieuws geweest. De aanleiding hiervoor was het verschijnen van het rapport van HBSC-Nederland (Health Behaviour of School-Aged Children) en de Jongeren Prinsjesdag. Jongeren gaven aan behoefte te hebben aan “iemand op school met wie je kan praten over hoe het met jou gaat”. Wat kan de jeugdgezondheidszorg hierin betekenen?

NCJ publicatie

Factsheet Klaar voor de toekomst

In deze factsheet is in kaart gebracht hoe alle 29 JGZ-organisaties in Nederland op dit moment de jeugdgezondheidszorg voor jongeren invullen.

NCJ publicatie

Verslag Expertmeeting Klaar voor de Toekomst

Op 7 oktober 2021 kwamen zo'n 85 JGZ-professionals samen in de online expertmeeting Klaar voor de Toekomst. Centraal in deze bijeenkomst stond de rol van de JGZ bij jongeren in de adolescentiefase.

NCJ publicatie

Kijkwijzer praatplaat Klaar voor de Toekomst

In de kijkwijzer vind je uitleg over wat er te zien is op de praatplaat Klaar voor de Toekomst.

NCJ publicatie

Praatplaat Klaar voor de Toekomst

De praatplaat is een geschikt middel om op toegankelijke wijze met verschillende partners over mentale gezondheid bij jongeren in gesprek te gaan.

Nieuws 25 mei 2022

Factsheet Klaar voor de Toekomst: jeugdgezondheidszorg voor jongeren

Alle 29 JGZ-organisaties die jeugdgezondheidszorg aan jongeren op het voortgezet onderwijs leveren, zijn in de periode van september 2021 tot maart 2022 benaderd met een aantal vragen. Er is onder andere gesproken over hoe zij de JGZ voor jongeren vormgeven en waar ze tegenaan lopen in de uitvoering. Het NCJ heeft deze signalen gebundeld in een factsheet.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.