Nieuws 22 november 2022

Zonder jongeren geen toekomst

Op 17 oktober 2022 vond de bijeenkomst ‘Zonder Jongeren Geen Toekomst’ plaats. Deze bijeenkomst hoort bij het programma Klaar voor de Toekomst en richt zich op de weg die jongeren afleggen richting volwassenheid en welke ondersteuning ze daarbij nodig hebben. Die vraag werd beantwoord in een rijke bijeenkomst met veel interessante voorbeelden.

Jongeren willen gezien en gehoord worden

In de opening van de middag werd de opbrengst van de verschillende jongerenbijeenkomsten besproken en werden korte clips getoond die deze opbrengsten nog eens onderstreepten. Het gesprek mét jongeren stond namelijk centraal. De belangrijkste opbrengsten op een rij:

  • Jongeren willen graag merken dat er geïnvesteerd wordt in hun welzijn en dat dit verder gaat dan alleen cognitieve zaken.
  • Jongeren benadrukken het belang van veiligheid om tot leren te komen.
    Jongeren zijn niet altijd op de hoogte van de mogelijkheden tot ondersteuning die er zijn in hun omgeving.
  • Jongeren merken niet altijd dat ze gezien en gehoord worden.
    Jongeren hebben behoefte aan preventieve zorg, laagdrempelig contact op hun school.

Maak preventie zichtbaar

Igor Ivakic, directeur NCJ, maakte in zijn bijdrage duidelijk hoe belangrijk veiligheid is om jezelf te laten zien. Jeugdgezondheidszorg is een groot goed en dit moet op het goede moment bij jongeren in beeld zijn. Soms vraagt dit om het afwijken van gebaande paden om goed aan te sluiten bij jongeren. Is er voldoende durf om de beschikbare hulp ook echt te laten zien?

 

Lees hier het hele verslag

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.