Nieuws 25 mei 2022

Factsheet Klaar voor de Toekomst: jeugdgezondheidszorg voor jongeren

Alle 29 JGZ-organisaties die jeugdgezondheidszorg aan jongeren op het voortgezet onderwijs leveren, zijn in de periode van september 2021 tot maart 2022 benaderd met een aantal vragen. Er is onder andere gesproken over hoe zij de JGZ voor jongeren vormgeven en waar ze tegenaan lopen in de uitvoering. Het NCJ heeft deze signalen gebundeld in een factsheet.

Bekijk hier de factsheet

Wat opviel in de gesprekken was het volgende:

  • De zichtbaarheid van JGZ op scholen lijkt afgenomen. Jongeren, maar ook docenten, weten hierdoor niet waar de JGZ voor staat of wie ze kunnen benaderen. Inzet op zichtbaarheid blijft noodzakelijk.
  • Het MBO wordt onvoldoende bediend volgens de JGZ-professionals. Vanuit verschillende JGZ-organisaties is er geen aanbod voor het MBO. Preventief aanbod ontbreekt, de inzet is veelal op schoolziekteverzuim.
  • Het aanbod JGZ voor ouders van pubers is heel wisselend per JGZ-organisatie. Het bestaat uit vragenlijsten, een consult, een webinar of een pubercursus. JGZ-professionals geven aan ook deze zichtbaarheid te willen vergroten.

Wil je meer weten over jeugdgezondheidszorg voor jongeren of heb je vragen over de factsheet? Neem contact op met Minke Vellinga.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.