JGZ expertise pakket

Met het JGZ expertise pakket worden JGZ-professionals gestimuleerd bezig te zijn met professionalisering en vakmanschap, waardoor een interne cyclus van doorontwikkeling, ‘blijven leren’ en eigenaarschap van hun eigen vakmanschap ontstaat.

Een abonnement op het JGZ expertise pakket van het NCJ bestaat op dit moment uit: 

 • E-learningmodules in de JGZ Academie
 • JGZ Richtlijnenspel
 • JGZ Richtlijnen (ook via de app), openbaar beschikbaar
 • Gebruik tool Zelf e-learning maken

Wil je een abonnement nemen op het expertise pakket, neem dan contact op met het NCJ via richtlijn@ncj.nl

Binnen het Expertise-pakket vallen producten die kunnen ondersteunen bij het actief en sterk houden van het vakmanschap bij JGZ-professionals én binnen JGZ-organisaties. Per product wordt uitgelicht wat de  mogelijkheden zijn. 

JGZ Academie
In de JGZ Academie kunnen professionals e-learning modules volgen en accreditatiepunten behalen. Een deel van de modules is verbonden aan een JGZ Richtlijn en de daarbij horende aanbevelingen. > Lees meer over de JGZ Academie.

Bij een abonnement op het Expertise-pakket is het volgende mogelijk:

 • Professionals van de eigen organisatie hebben toegang tot de JGZ Academie middels een persoonlijk account. Vanaf dit account kunnen zij alle beschikbare e-learning modules volgen en hun eigen voortgang bekijken. De JGZ Academie bevat op dit moment 15 Richtlijn e-learning modules, 6 modules over andere thema’s en 12 hyperlinks naar e-learning modules in een andere digitale omgeving (cijfers november 2020). In 2020 wordt nog 1 richtlijn e-learning gemaakt en 1 geupdated. Daarnaast maken JGZ-organisaties momenteel 5 e-learning modules zelf en met elkaar. Die komen ook in 2020 beschikbaar. 
 • Indien gewenst en technisch mogelijk, kan een koppeling gemaakt worden vanuit het LMS of intranet van de organisatie met de JGZ-academie. Professionals hebben dan vanuit hun organisatie account direct toegang tot de e-learning in de JGZ-academie zonder dat ze extra moeten inloggen. De eventuele kosten voor deze koppeling zijn voor de abonnementhouder zelf. De kosten voor deze koppeling vallen niet onder het abonnement. 
 • De e-learning modules zijn veelal geaccrediteerd voor jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten. Bij het positief afronden van een e-learning module ontvangt een professional 1 of 2 accreditatiepunten per e-learning en een digitaal certificaat. 
 • In de JGZ-academie zijn ook hyperlinks naar externe e-learnings, relevant voor de JGZ, beschikbaar. Dit is bedoeld als service, deze e-learning hebben we niet zelf gemaakt. 
 • JGZ-organisaties kunnen een medewerker aanwijzen als ‘superuser’ en zo het gebruik van de JGZ Academie door hun professionals monitoren. Bevindingen hieruit kunnen inspiratie zijn voor extra implementatieactiviteiten binnen de eigen organisatie. Superusers hebben beheer over de eigen gebruikersaccounts in de JGZ-academie en zijn het aanspreekpunt voor professionals met vragen. 
 • Het NCJ onderhoudt de JGZ Academie en ondersteunt superusers bij het regionale beheer. Doorontwikkeling en updates rondom de Academie worden in overleg met en op basis van behoeftes van organisaties en superusers opgepakt. 
 • Het NCJ zorgt ervoor dat er jaarlijks nieuwe e-learning modules worden ontwikkeld en beschikbaar komen via de JGZ-academie. 

Tool ‘Samen e-learning maken samen delen’
JGZ-organisaties investeren veel in de (bij)scholing van hun JGZ-professionals en willen graag op efficiënte wijze hun interne scholingen optimaliseren. Het NCJ ontwikkelt in samenwerking met zeven JGZ-organisaties een efficiënte werkwijze die afstemming en samenwerking tussen JGZ-organisaties mogelijk maakt bij het zelf ontwikkelen van e-learning m.b.v. een tool die het NCJ daarvoor ter beschikking stelt. De inhoud van een scholing wordt door de JGZ-organisaties gekozen en kan uiteen lopen van inhoudelijke thema’s tot procesmatige afspraken en vraagstukken. Door gebruik van de tool draagt de JGZ gezamenlijk bij aan het bieden van maatgerichte e-learning in de JGZ-academie. Producten ontwikkeld met de tool en handvatten voor verdere implementatie verschijnen eind 2020. 

Lees meer over de tool ‘Samen e-learning maken’ >

Bij een abonnement op het expertise pakket is het volgende mogelijk:

 • Toegang tot de tool voor JGZ’ers met de ambitie een e-learning of blended learning te ontwikkelen. De tool omvat een digitale omgeving waarbinnen de scholing gebouwd wordt, een stappenplan om de scholing te ontwikkelen en de mogelijkheid om ontwikkelde scholingen aan te bieden vanuit de JGZ Academie.
 • Organisaties krijgen via de JGZ Academie inzicht en toegang tot ontwikkelde e-learning door andere organisaties. 
 • Het NCJ coördineert met het Platform e-learning de afstemming en ontwikkeling van nieuwe e-learning met behulp van de tool en monitort de gekozen thema’s om dubbelingen te voorkomen. Vragen over het gebruik van de tool kunnen met het NCJ besproken worden. Hiervoor wordt ook gebruik gemaakt van een netwerk met ervaringsdeskundigen.
 • Training in het gebruik van deze tool is tegen eenmalige meerkosten vanwege inhuur van een externe trainer. Het NCJ coördineert dit, zodat de trainingskosten zo laag mogelijk blijven.

JGZ Richtlijnenspel
Drie keer per week de Vraag van Vandaag via e-mail.  Een speelse manier voor professionals om kort en krachtig met de inhoud van richtlijnen bezig te zijn. Daarbij kunnen spelers reageren op vragen, extra vragen beantwoorden en hun kennis testen met korte quizzes. Het spel houdt kennis uit richtlijnen en aanpalende thema’s on top-of-mind bij professionals. Gebleken is dat dit spel erg populair is bij JGZ-professionals,

Professionals ontvangen met het JGZ Richtlijnenspel drie keer per week een vraag via e-mail: de Vraag van Vandaag. Naast het beantwoorden van vragen kunnen spelers reageren op vragen, extra vragen maken en hun kennis testen middels korte quizzes. Het spel houdt kennis uit richtlijnen en aanpalende thema’s on top-of-mind bij professionals en verzamelt feedback voor het tijdig herzien van JGZ Richtlijnen. Gebleken is dat dit spel erg populair is bij JGZ-professionals, logisch want het is een speelse manier om even snel je kennis bij te spijkeren. Een enthousiaste reactie: “Ik vind het super leuk! Het is zelfs zo dat ik het jammer vind als er op sommige dagen geen vraag verschijnt”. 

Lees meer over het JGZ Richtlijnenspel en de evaluatie.

Bij een abonnement op het Expertise-pakket is het volgende mogelijk:

 • Professionals van de eigen organisatie kunnen een eigen account aanmaken (of aangemaakt krijgen) binnen het spel. Vanuit dit account ontvangen ze de Vraag van Vandaag in hun e-mail en kunnen ze hun eigen spelgedrag en voortgang monitoren.
 • JGZ-organisaties kunnen een medewerker aanwijzen als ‘superuser’ om geanonimiseerd  spelgedrag van eigen professionals te monitoren. Bevindingen hieruit kunnen inspiratie zijn voor extra implementatieactiviteiten binnen de eigen organisatie. 
 • Het NCJ coördineert het spelverloop en informeert organisaties en professionals periodiek met de individuele en collectieve spelvoortgang. Daarnaast borgt het NCJ de kwaliteit en kwantiteit van de vragen in het spel en wordt feedback over JGZ Richtlijnen verzameld en gebruikt bij herzieningstrajecten. 
 • Vanuit het NCJ wordt verder gewerkt aan doorontwikkeling van het JGZ Richtlijnenspel in de vorm van (het aanvragen van) accreditatiepunten bij deelname en het toevoegen van extra functionaliteiten en toepassingsmogelijkheden. 

JGZ Richtlijnenapp en JGZ-richtlijnen website (voor iedereen toegankelijk)
Alle JGZ-richtlijnen worden gepubliceerd op de JGZ-richtlijn website. Elke richtlijn heeft een startpagina met extra informatie voor zowel professionals als voor ouders en jeugdigen. Op de startpagina zijn tevens de implementatie tools en borging tools te vinden. 

De JGZ Richtlijnenapp vergroot de toegankelijkheid van JGZ Richtlijnen voor professionals. In de app staan aanbevelingen, links en bijlagen van alle JGZ Richtlijnen.

Lees meer over de JGZ Richtlijnenapp >

 • Toegang tot de JGZ Richtlijnenapp voor professionals via telefoons met een iOs of Android besturingssysteem. Gebruikers kunnen in de app hun persoonlijke voorkeur instellen (bijvoorbeeld op leeftijdscategorie) en favoriete richtlijnen bovenaan plaatsen. 
 • Gebruikers van de app zijn als eerste op de hoogte van nieuwsberichten rondom JGZ Richtlijnen. Bijvoorbeeld bij publicatie van een nieuwe richtlijn, de start van een commentaarronde of de aankondiging van implementatieactiviteiten. 

Deel dit met je netwerk

Meer informatie of abonnement?

Wil je een abonnement nemen op het expertise pakket, neem dan contact op met het NCJ via richtlijn@ncj.nl.

Contactpersoon

Nathalie Drost

Telefoon: 06 - 53 97 55 82

E-mail: ndrost@ncj.nl