Bemoeizorg in de Jeugdgezondheidszorg

Bemoeizorg in de Jeugdgezondheidszorg is een vorm van ongevraagde zorg bij (ouders van) kinderen/jongeren van 0-19 jaar. De interventie wordt ingezet op grond van een gesignaleerde bedreiging van de gezondheid van de jeugdige, waarbij doorgaans meer dan drie contacten nodig zijn om de ouders tot hulpverlening te motiveren. Het doel is gedeelde zorg met de ouders te bereiken: zij (h)erkennen dat er een probleem is voor de gezondheid van het kind zonder dat gedwongen hulpverlening nodig is.

Thema
Gezondheid
Ouderschap
Hechting

Ontwikkelingsfase
Baby: 0-1 jaar
Peuter: 1 t/m 3 jaar
Schoolkind: 4 t/m 11 jaar
Adolescent: 12 t/m 17 jaar

Doel
Ouders onderschrijven de zorgen over de ontwikkeling van de kinderen (‘gedeelde zorg’) en worden ontvankelijk voor ondersteuning of hulp. Het sociale netwerk en hulpverlenende instellingen gaan in samenhang ondersteuning bieden aan het gezin.

Doelgroep
Multiprobleemgezinnen (een gezin dat langdurig kampt met een combinatie van sociaaleconomische en psychosociale problemen).

Preventieniveau
Geïndiceerd

Niveau van erkenning
Effectief volgens Eerste Aanwijzingen

Datum van erkenning
14 april 2016

Eigenaar
GGD West Brabant

Beheer
GGD West Brabant
Meer informatie
Bijlagen

Beschrijving Bemoeizorg in de JGZ