Dreumestijd

Dreumestijd is bedoeld voor alle opvoeders van kinderen in de leeftijd van 1 tot 2 jaar en houdt rekening met laagopgeleide en minder talige opvoeders. Dreumestijd heeft als hoofddoel het voorkomen van opvoedproblemen, door opvoedvragen en opvoedingsspanning weg te nemen en door opvoedvaardigheden, opvoed vertrouwen en sociale steun te versterken.

Thema
Gezondheid

Ontwikkelingsfase
Peuter: 1 t/m 3 jaar

Doel
Voorkomen van opvoedproblemen.

Doelgroep
Opvoeders van dreumesen in de leeftijd van 1 tot 2 jaar, rekening houdend met laag opgeleide en minder talige opvoeders.

Preventieniveau
Universeel

Niveau van erkenning
Goed Onderbouwd

Datum van erkenning
20 juni 2019

Eigenaar
Van Veldhuizen Stichting

Beheer
Van Veldhuizen Stichting
Meer informatie
Bijlagen

Beschrijving Dreumestijd