Home-Start

Home-Start is een laagdrempelig, preventief programma waarin getrainde vrijwilligers ouders helpen hun opvoedvaardigheden en sociale netwerk te vergroten.

Thema
Ouderschap
Hechting
Gezondheid

Ontwikkelingsfase
Baby: 0-1 jaar
Peuter: 1 t/m 3 jaar
Schoolkind: 4 t/m 11 jaar

Doel
Het vergroten van de opvoedcompetentie van ouders en het versterken van de sociale steun vanuit hun netwerk waardoor het ontstaan van (emotionele- en gedrags-)problemen bij kinderen kan worden voorkomen.

Doelgroep
Ouders met tenminste 1 kind onder de 7 jaar, die alledaagse opvoedvragen hebben, die zich niet voldoende competent voelen en niet of nauwelijks steun ervaren vanuit hun omgeving.

Preventieniveau
Universeel

Niveau van erkenning
Effectief volgens Goede Aanwijzingen

Datum van erkenning
8 april 2019

Eigenaar
Vereniging Humanitas

Beheer
Vereniging Humanitas
Meer informatie
Bijlagen

Beschrijving Home-Start