Een kindje krijgen

Een kindje krijgen richt zich op (aanstaande) ouders en hun (ongeboren) kinderen. De doelgroep bestaat in principe uit alle ouders, maar de interventie is zo ontwikkeld dat deze ook te volgen is door kwetsbare laagopgeleide en laaggeletterde ouders. Een kindje krijgen stimuleert een gezonde ontwikkeling van het (ongeboren) kind, door bij ouders prenatale stress en angst weg te nemen en door de parenting self-efficacy, sociale steun en gezondheidsvaardigheden te stimuleren.

Thema
Gezondheid
Ouderschap
Hechting

Ontwikkelingsfase
Baby: 0-1 jaar
Prenataal: -9 tot 0 maanden

Doel
Stimuleren van een gezonde ontwikkeling van het (ongeboren) kind.

Doelgroep
(Aanstaande) ouders en hun (ongeboren) kinderen.

Preventieniveau
Selectief
Universeel

Niveau van erkenning
Goed Onderbouwd

Datum van erkenning
30 januari 2019

Eigenaar
Stichting Babywerk

Beheer
Stichting Babywerk
Meer informatie
Bijlagen

Beschrijving Een kindje krijgen
Bijlage Beschrijving Een kindje krijgen