Vlaggensysteem

Wanneer gaat gezond seksueel experimenteergedrag over in licht of zelfs zwaar grensoverschrijdend gedrag? Hoe reageer je op seksueel gedrag van kinderen en jongeren? En hoe leer je ze wat wel en niet oké seksueel gedrag is? Het Vlaggensysteem NL biedt professionele opvoeders die met kinderen en jongeren werken een interventie om seksueel gedrag te beoordelen, het te bespreken met collega’s en de kinderen en jongeren zelf en om gepast te reageren.

Thema
Weerbaarheid
Gezondheid

Ontwikkelingsfase
Baby: 0-1 jaar
Peuter: 1 t/m 3 jaar
Schoolkind: 4 t/m 11 jaar
Adolescent: 12 t/m 17 jaar

Doel
Gezond seksueel gedrag stimuleren en bijdragen aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren.

Doelgroep
Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Daarnaast is er een intermediaire doelgroep van professionele opvoeders.

Preventieniveau
Selectief
Universeel

Niveau van erkenning
Goed Onderbouwd

Datum van erkenning
1 december 2015

Eigenaar
Sensoa

Beheer
Movisie
Meer informatie
Bijlagen

Beschrijving Vlaggensysteem