Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD)

VIPP-SD is een gedragsinterventie voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 6 jaar. Het programma wil gedragsproblemen voorkomen of verminderen door opvoedingsvaardigheden van ouders te versterken, met aandacht voor positieve interactie en sensitieve disciplineringstrategie├źn. Dit gebeurt in 6 huisbezoeken door middel van feedback op video-opnamen van interacties tussen ouder en kind.

Thema
Gezondheid
Hechting
Ouderschap

Ontwikkelingsfase
Baby: 0-1 jaar
Peuter: 1 t/m 3 jaar
Schoolkind: 4 t/m 11 jaar

Doel
Het bevorderen van positieve interacties tussen opvoeder en kind en het voorkomen of verminderen van gedragsproblemen bij kinderen tot 6 jaar.

Doelgroep
Ouders/opvoeders van kinderen van 0-6 jaar, met problemen bij sensitief opvoeden of grenzen stellen.

Preventieniveau
Geïndiceerd

Niveau van erkenning
Effectief volgens Sterke Aanwijzingen

Datum van erkenning
27 januari 2017

Eigenaar
Universiteit Leiden

Beheer
Universiteit Leiden
Meer informatie
Bijlagen

Beschrijving VIPP-SD