Opvoeden & zo

Opvoeden & Zo is een laagdrempelige cursus voor ouders van kinderen van 4 tot 12 jaar. In de cursus leren ouders omgaan met alledaagse opvoedingsvragen en beginnende opvoedingsproblemen. De cursus bestaat uit zes groepsbijeenkomsten waarin zes opvoedingsvaardigheden geleerd worden: aandacht geven, prijzen, verbieden, straffen, negeren en apart zetten.

Thema
Ouderschap
Gezondheid

Ontwikkelingsfase
Schoolkind: 4 t/m 11 jaar

Doel
De opvoedingscompetenties van ouders vergroten en daarmee emotionele en gedragsproblemen bij kinderen voorkomen.

Doelgroep
Laagopgeleide ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd. Hoger opgeleide ouders worden echter niet uitgesloten.

Preventieniveau
Selectief
Universeel

Niveau van erkenning
Goed Onderbouwd

Datum van erkenning
24 juni 2016

Eigenaar
Stichting Preventief op Maat

Beheer
Stichting Preventief op Maat
Meer informatie
Bijlagen

Beschrijving Opvoeden & zo