Les(s) & More

Les(s) & More is ontwikkeld voor leerlingen van het mbo niveau 1 en 2 en richt zich op kennisvergroting, bewustwording en een laagdrempelig zorgaanbod m.b.t. een gezonde leefstijl. Tijdens de les wordt een gezondheidsvragenlijst afgenomen waarin verschillende thema's aan bod komen en kan worden aangegeven of leerlingen hierover in gesprek willen met een verpleegkundige. Leerlingen met zelfgerapporteerde zorgvraag worden uitgenodigd voor een gecombineerd spreekuur en krijgen ondersteuning bij hun gezondheidsvragen en worden zo nodig doorverwezen. De interventie is kosteloos landelijk beschikbaar via de website.

Thema
Gezondheid

Ontwikkelingsfase
Adolescent: 12 t/m 17 jaar
Jongvolwassene: 18 t/m 22 jaar

Doel
Gezondheidsproblemen bij hoog-risico jongeren (laagopgeleide en allochtone jongeren) reduceren of voorkomen.

Doelgroep
Leerlingen van het mbo niveau 1 en 2 tussen de 16 en 25 jaar.

Preventieniveau
Selectief

Niveau van erkenning
Goed Onderbouwd

Datum van erkenning
24 september 2013

Eigenaar
GGD Gelderland Midden

Beheer
GGD Gelderland Midden
Meer informatie
Bijlagen

Beschrijving Les(s) & More