Kortdurende Video-Hometraining (K-VHT) in gezinnen met jonge kinderen

Kortdurende video-hometraining (K-VHT) wordt ingezet bij ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, die spanning ervaren in de opvoeding. Centraal in de methodiek staat het bekijken en bespreken van korte video-opnames van de ‘alledaagse omgang’ thuis. Hierbij ligt de focus op de initiatieven van het kind en het contact tussen ouders en kind. Het effect is dat de ouders de behoeftes van hun kind begrijpen en vervolgens beter in staat zijn om sensitief en responsief te reageren op hun kind.

Thema
Hechting
Gezondheid

Ontwikkelingsfase
Baby: 0-1 jaar
Peuter: 1 t/m 3 jaar

Doel
Probleemgedrag voorkomen of verminderen door het contact tussen ouders en kinderen te verbeteren en daarmee de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te bevorderen.

Doelgroep
Het jonge kind van 0 tot 4 jaar, wiens ouders opvoedingsspanning ervaren en lichte opvoedingsvragen hebben. Het gaat hierbij om baby’s die veel huilen of baby’s met een moeilijk temperament (onrustige baby’s). Ook prematuur geboren kinderen en peuters met moeilijk gedrag en kinderen die problemen hebben met eten, slapen en met de zindelijkheid behoren tot de doelgroep. K-VHT richt zich op de ouders van deze kinderen.

Preventieniveau
Selectief

Niveau van erkenning
Goed Onderbouwd

Datum van erkenning
17 december 2017

Eigenaar
AIT

Beheer
AIT
Meer informatie
Bijlagen

Beschrijving K-VHT