M@ZL op het VO

M@ZL (Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling) is een methodiek die door scholen en jeugdgezondheidszorg kan worden toegepast om middelbare scholieren met (verhoogd) ziekteverzuim vroegtijdig te signaleren en te begeleiden. M@ZL is toepasbaar op elke school voor regulier voortgezet onderwijs. Schoolmedewerkers en jeugdartsen hebben samen aandacht voor de leerling die is ziek gemeld. Zij doen dit vanuit zorg en ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid.

Thema
Gezondheid
Ouderschap
Weerbaarheid

Doel
Het terugdringen van ziekteverzuim door het vroegtijdig signaleren en begeleiden van scholieren met (verhoogd) ziekteverzuim.

Doelgroep
Alle scholieren op het regulier voortgezet onderwijs met ziekteverzuim.

Preventieniveau
Selectief

Niveau van erkenning
Effectief volgens Eerste Aanwijzingen

Datum van erkenning
29 maart 2017

Eigenaar
GGD West-Brabant

Beheer
NCJ
Meer informatie
Bijlagen

Beschrijving M@ZL op het VO