BoekStart/BoekenPret

BoekStart/BoekenPret is een leesbevorderingsprogramma voor kinderen van 0-6 jaar. Het project streeft ernaar de leescultuur die kinderen omgeeft te bevorderen, waardoor uiteindelijk de taalontwikkeling en het leesgedrag van deze kinderen gestimuleerd wordt. BoekStart/BoekenPret vergroot het leesplezier van kinderen en geeft ouders en professionals handvatten om voorlezen een vaste plek (routine) te geven in gezin, kinderopvanginstelling en school (groep 1 en 2).

Thema
Gezondheid
Hechting

Ontwikkelingsfase
Baby: 0-1 jaar
Peuter: 1 t/m 3 jaar
Schoolkind: 4 t/m 11 jaar

Doel
De leesomgeving verrijken en taalvaardigheid van jonge kinderen vergroten ter preventie van laaggeletterdheid.

Doelgroep
Alle kinderen van 0 tot 6 jaar en hun primaire opvoeders.

Preventieniveau
Universeel

Niveau van erkenning
Goed Onderbouwd

Datum van erkenning
9 maart 2017

Eigenaar
Stichting Lezen

Beheer
Biblioservice Gelderland
Meer informatie
Bijlagen

Beschrijving BoekStart/BoekenPret