Happyles

Door middel van online schoolaanbod wordt getracht het welbevinden en geluk te bevorderen ter voorkoming of vermindering van depressieklachten bij jongeren tussen de 13-25 jaar op het VMBO en MBO.

Thema
Gezondheid
Weerbaarheid

Ontwikkelingsfase
Adolescent: 12 t/m 17 jaar
Jongvolwassene: 18 t/m 22 jaar

Doel
Bevordering van welbevinden en geluk ter voorkoming of vermindering van depressieklachten.

Doelgroep
Jongeren tussen de 13-25 jaar op het VMBO en MBO.

Preventieniveau
Universeel

Niveau van erkenning
Goed Onderbouwd

Datum van erkenning
6 januari 2021

Eigenaar
Trimbos-instituut

Beheer
Trimbos-instituut
Meer informatie
Bijlagen

Beschrijving Happyles