VoorZorg

VoorZorg richt zich op het terugdringen van (het risico op) kindermishandeling. Verpleegkundigen bezoeken kwetsbare jonge aanstaande moeders thuis tijdens hun zwangerschap en in de eerste levensjaren van het kind. VoorZorg verbetert zwangerschaps- en geboorte-uitkomsten, de gezondheid en ontwikkeling van het kind en de persoonlijke ontwikkeling van de moeder.

Thema
Gezondheid
Hechting
Ouderschap

Ontwikkelingsfase
Baby: 0-1 jaar
Peuter: 1 t/m 3 jaar
Prenataal: -9 tot 0 maanden

Doel
Hoofddoel: het terugdringen van (het risico op) kindermishandeling bij kinderen van een specifieke doelgroep jonge hoog-risico zwangeren om daarmee de ontwikkelings- en gezondheidskansen van de kinderen te vergroten. Subdoelen: - De zwangerschaps- en geboorte-uitkomsten voor moeder en kind zijn verbeterd. - De gezondheid- en ontwikkelingskansen van het kind zijn verbeterd. - De persoonlijke ontwikkeling van de moeder is versterkt, zodat zij meer kan betekenen voor haar kind.

Doelgroep
Jonge, aanstaande moeders, niet langer dan 28 weken zwanger van hun eerste kind, behorend tot een hoogrisico-groep.

Preventieniveau
Geïndiceerd

Niveau van erkenning
Effectief volgens Goede Aanwijzingen

Datum van erkenning
1 oktober 2015

Eigenaar
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Beheer
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
Meer informatie
Bijlagen

Beschrijving VoorZorg