M@ZL op het MBO

De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) op het MBO heeft als doel om ziekteverzuim onder MBO-studenten te verlagen. Het aanscherpen van het ziekteverzuimbeleid gaat vooraf aan het kunnen signaleren van de individuele student. Het signaleren en begeleiden is vervolgens opgebouwd uit verschillende stappen, die in opeenvolging worden uitgevoerd. De jeugdarts voert de interventie uit, in samenwerking met ouders, schoolleiding, schoolmedewerkers en leerplichtambtenaar of trajectbegeleider.

Thema
Gezondheid
Ouderschap
Weerbaarheid

Ontwikkelingsfase
Adolescent: 12 t/m 17 jaar
Jongvolwassene: 18 t/m 22 jaar

Doel
Het verlagen van ziekteverzuim, waardoor voortijdig schoolverlaten kan worden voorkomen.

Doelgroep
De MBO-student, die verzuimt na ziekmelding.

Preventieniveau
Selectief

Niveau van erkenning
Effectief volgens Eerste Aanwijzingen

Datum van erkenning
11 juni 2020

Eigenaar
GGD West-Brabant

Beheer
NCJ
Meer informatie

 

Bijlagen

Beschrijving M@ZL op het MBO