JGZ Interventiebibliotheek

De interventiebibliotheek van het NCJ geeft informatie over erkende preventieve interventies die uitgevoerd (kunnen) worden door de JGZ. Deze interventies zijn door de Erkenningscommissie Interventies beoordeeld en erkend als theoretisch goed onderbouwd of effectief.
M@ZL op het VO
M@ZL (Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling) is een methodiek die door scholen en jeugdgezondheidszorg kan worden toegepast om middelbare scholieren met (verhoogd) ziekteverzuim vroegtijdig te signaleren en te begeleiden. M@ZL is toepasbaar..
Opvoeden & zo
Opvoeden & Zo is een laagdrempelige cursus voor ouders van kinderen van 4 tot 12 jaar. In de cursus leren ouders omgaan met alledaagse opvoedingsvragen en beginnende opvoedingsproblemen. De cursus bestaat uit zes groepsbijeenkomsten waarin zes..
OUDERS van tegendraadse jeugd
Het programma OUDERS van Tegendraadse jeugd (OvTJ) richt zich op de ouders van jeugdigen tussen de 8 en 16 jaar met (verhoogd risico op) strafbaar gedrag. Het programma bestaat uit 8 opvoedingsondersteunende interventies oplopend van licht tot..
Overbruggingsplan
Het Overbruggingsplan biedt kinderen met overgewicht en hun ouders, passende ondersteuning om de leefstijl in het gezin te verbeteren. Om daarmee verdere gewichtstoename van het kind, in vergelijking met de lengtetoename, te voorkomen. Het..
Samen Happie! Het stimuleren van gezonde gewichtsgerelateerde opvoedpraktijken bij ouders van jonge kinderen
Samen Happie! heeft als doel om ouders te stimuleren vaker opvoedstrategieën op het gebied van eten, drinken, slapen en bewegen/schermtijd (gedefinieerd als ‘gewichtsgerelateerde opvoedpraktijken’) toe te passen die een gezonde leefstijl bij hun..
SamenStarten
SamenStarten wordt door JGZ-organisaties toegepast om de psychosociale ontwikkeling van kinderen vanaf de geboorte te bevorderen. Kenmerkend is de samenwerking tussen partners in het brede jeugddomein, het gebruik van het bijbehorende protocol en de..
Shantala Babymassage Individueel
Shantala Babymassage Individueel richt zich op het vergroten van de sensitiviteit van de moeder tijdens de verzorging van de baby. De interventie is voor moeders die een risico hebben op laag sensitief opvoedgedrag met een baby van 6 weken tot 9..
Smakelijke eters
Smakelijke Eters is een praktische workshop waarin de workshopleider actief met ouders van kinderen in de leeftijd van 4 maanden tot 4 jaar aan de slag gaat. Smaakontwikkeling staat centraal en is belangrijk om gevarieerd te leren eten en vormt..
Stevig Ouderschap
Stevig ouderschap geeft gezinnen met een minder makkelijke start een steuntje in de rug. Met circa vier prenatale en 6 tot 10 postnatale huisbezoeken (tot de kinderleeftijd van twee jaar) van een speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige worden ouders..
Veilig groot worden
Veilig groot worden is gericht op het voorkomen van ongelukken bij kinderen van 0- 4 jaar. De methode is een combinatie van mondelinge, schriftelijke en digitale voorlichting en wordt gedragen door de jeugdgezondheidszorg, kraamzorg en..