Nieuwsbericht

Week tegen Kindermishandeling 2019: 'Leren van elkaar'

maandag 18 november 2019

Deze week (18 t/m 24 november) is het de Week tegen Kindermishandeling met als thema ‘Leren van elkaar’. Door samen te werken kan iedereen iets betekenen voor een kind dat opgroeit in een onveilige situatie. Zelfs een klein gebaar kan een groot verschil maken. JGZ-professionals kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de preventie en signalering van kindermishandeling. Alle jeugdigen in Nederland hebben tot hun 18e verjaardag recht op JGZ. Het doel van de JGZ is bijdragen aan een gezonde en veilige opgroeisituatie van jeugdigen, als individu en als groep.

Om JGZ-professionals te inspireren om deze week in actie te komen tegen kindermishandeling delen we graag een overzicht van de acties van verschillende JGZ-organisaties.

Training ‘Werken met de meldcode kindermishandeling en verwijsindex’

De aandachtsfunctionaris van GGD Kennemerland geeft een training over de meldcode kindermishandeling en de verwijsindex. Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen gaan, na een korte inleiding, zelf oefenen met het praktisch werken met de meldcode en verwijsindex.

Voorstelling ‘Kijk niet weg!’

Twee CJG’s, gemeente Ermelo, gemeente Harderwijk en Beyond Words productions organiseren samen de dansvoorstelling ‘Kijk niet weg!’ op woensdagavond 20 november. Deze dansvoorstelling gaat over kindermishandeling. Na de voorstelling wordt het gesprek aangegaan over de preventie van kindermishandeling. Lees meer

Film ‘Take my eyes’

GGD Regio Utrecht organiseert samen met Veilig Thuis Utrecht een filmavond in Zeist. De film ‘Take my eyes’ wordt getoond en daarna wordt er nagepraat met twee ervaringsdeskundigen. De film gaat over de impact van huiselijk geweld in het gezin, met als doel het taboe op huiselijk geweld te doorbreken.

Oefencasus ‘Samen leren van calamiteiten’

Toezicht Sociaal Domein en Augeo Foundation hebben samen een gratis online oefencasus ontwikkeld om professionals te helpen. Een realistische casus met een handreiking voor nabespreken. De casus wordt bekeken vanuit verschillende perspectieven: de huisarts, kinderopvang, ggz, onderwijs, wijkteams, etc.. De oefencasus duurt 1 uur. Lees meer

Aandacht voor de preventie van kindermishandeling

De Week tegen Kindermishandeling is de perfecte mogelijkheid om het thema kindermishandeling extra onder de aandacht te brengen. Verschillende JGZ-organisaties geven aan dat zij de Week tegen Kindermishandeling gebruiken om het thema deze week wat extra onder de aandacht te brengen binnen de organisatie. Dit doen zij bijvoorbeeld door het posten van informatie in de interne intranet omgeving of door de werkinstructies voor kwetsbare kinderen uit te lichten.

Rol van de JGZ

Het is belangrijk dat je als JGZ-professional kennis hebt over de preventie van kindermishandeling. Het actieplan Kindermishandeling helpt JGZ-organisaties om kindermishandeling te voorkomen en aan te pakken. De ambitie is om kindermishandeling met tien procent terug te brengen in 2020 (ten opzichte van 2016).

Bekijk ook