Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Nynke Steenbergen adviseur
Telefoon: 06 - 28 27 00 76
E-mail: nsteenbergen@ncj.nl

Verdiepingsworkshops voor GIZ-getrainde professionals

woensdag 29 september 2021

Hoe kun je met gebruik van de GIZ-methodiek in gesprekken met (aanstaande) ouders, kinderen en jongeren (nog meer) ondersteunen op de thema’s leefstijl, armoede, ouderschap, veerkracht en veiligheid & trauma? Met een subsidie van VWS organiseren we dit najaar diverse online verdiepingsworkshops voor GIZ-getrainde professionals. Deelname aan deze workshops is gratis. Accreditatie voor AbSg, V&VN en SKJ wordt aangevraagd.

De GIZ (Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften) is een effectieve gespreksmethodiek die professionals helpt om, samen met (aanstaande) ouders, jeugdigen en andere professionals, te bepalen hoe het gaat en wat nodig is. De veerkracht van ouders, kinderen en jongeren, met corona actueler dan ooit, en hun eventuele behoefte aan ondersteuning kan met behulp van de leeftijdsspecifieke GIZ-schema’s in kaart gebracht worden. 

De financiële impuls vanuit VWS wordt gebruikt om de GIZ-methodiek verder te verspreiden en GIZ-professionals de mogelijkheid te geven om verdiepend met ouders in gesprek te gaan over lastige omstandigheden die tijdens de coronaperiode mogelijk zijn versterkt of veroorzaakt. 

Voor GIZ-getrainde professionals is er een aanbod van 4 verschillende online verdiepingsworkshops: ‘In gesprek met de GIZ … ‘, over thema’s die nauw samen kunnen hangen met de gevolgen van de coronacrisis: aansluiten bij ouders en ouderschap, veiligheid & trauma, gezonde leefstijl en het bespreekbaar maken van armoede. De nadruk van de workshops ligt op gespreksvoering met behulp van de GIZ-methodiek.

Daarnaast is er een webinar beschikbaar in samenwerking met Triple P over de veerkracht van kinderen. 

 

“In gesprek met de GIZ over…..”

Aansluiten bij ouders en ouderschap

 • Hoe blijf je aansluiten bij ouders als de situatie complex is?

Wanneer je werkt met de GIZ is het je doel om samen met een ouder (of jeugdige) een inschatting te maken van de eventuele zorgbehoeften. Het is belangrijk dat je je daarbij verplaatst in het perspectief van de ouder en jeugdige en de regie op inhoud, waar mogelijk, uit handen geeft. Jij stuurt het proces maar de cliënt geeft aan wat op dat moment belangrijk is en prioriteit heeft. Je werkt vanuit een bejegening vanuit gelijkwaardigheid.

Tijdens deze online verdiepingsmodule krijg je handvatten aangeboden om júíst in die complexe situaties de verbinding met ouders steeds opnieuw te kunnen vinden. Die verbinding is immers de voorwaarde om kwetsbare onderwerpen te bespreken. Zonder verbinding zal geen enkele ouder zich werkelijk openen.

Deze verdieping wordt aangeboden door GIZ-trainer José Koster (LinkedIn). Zij is ouderschaps- en communicatiedeskundige. Ze heeft ruime ervaring en kennis over o.a. ouderschap & opvoedondersteuning.

Data

 • 16 november: 9.00 - 12.30 uur
 • 16 november: 13.30 - 17.00 uur
 • 22 november: 9.00 - 12.30 uur
 • 22 november: 13.30 - 17.00 uur

 

Armoede

 • Hoe kan de GIZ-methodiek helpen bij het bespreekbaar maken van armoede?

Stel, in gesprek met een ouder signaleer je stress en overbelasting. Of je spreekt een jongere die regelmatig een maaltijd overslaat. In beide gevallen vermoed je dat er sprake is van financiële problemen in het gezin. Vind jij het ook zo lastig om het onderwerp ‘armoede’ dan ter sprake te brengen? De GIZ-methodiek biedt je hiervoor handvatten.

Tijdens deze verdieping leer je meer over het onderwerp armoede en de signalen die hierop duiden. Je leert aan de hand van de GIZ-methodiek armoede bespreekbaar te maken en te komen tot een actieplan met toeleiding naar de juiste hulp. Voorafgaand aan de training ontvang je uitgebreid informatiemateriaal over het onderwerp. De focus van de training zelf ligt op gespreksvoering. 

Deze verdieping wordt gegeven door GIZ-trainer Babs Smith (LinkedIn). Babs helpt mensen te ‘communiceren met impact’. Als communicatietrainer ontwikkelt en verzorgt zij diverse communicatietrainingen voor professionals in o.a. zorg & welzijn, onderwijs en bij de overheid. Haar specialisatie is ‘motiverende gespreksvoering’. 

Data

 • 23 november: 13.30 - 17.00 uur
 • 24 november: 9.00-12.30 uur
 • 29 november: 9.00-12.30 uur
 • 2 december: 13.30-17.00 uur

 

(On)veiligheid en trauma

 • Hoe bespreek je signalen van (on)veiligheid en trauma met de GIZ-methodiek?

Deze verdieping richt zich op de gevolgen van trauma die onder andere ontstaat door een onveilige thuissituatie en hoe je dit bespreekbaar maakt aan de hand van de GIZ-methodiek. We behandelen de signalen van trauma en hoe deze elkaar in stand houden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan stressreductie. 

Wanneer er onvoldoende basiszorg of onveiligheid is moeten er veiligheidsafspraken gemaakt worden. Tijdens de verdieping besteden we aandacht aan de vereisten voor een werkzame veiligheidsafspraak.

Deze verdieping wordt verzorgd door GIZ-trainer Thera Hoegen (LinkedIn). Zij is integratief kindertherapeut en trainer op de aandachtsgebieden huiselijk geweld, sociale veiligheid en 1Gezin1Plan.

Data

 • 14 oktober - 9.00 - 12.30 uur
 • 4 november - 9.00 - 12.30 uur
 • 2 december - 9.00 - 12.30 uur
 • 16 december 9.00 - 12.30 uur

 

Gezonde leefstijl

 • Hoe bespreek je met de GIZ-methodiek (ongezonde) Leefstijl en gezondheid?

De GIZ-methodiek leent zich uitstekend voor het op een positieve manier bespreekbaar maken van gezondheid. Tijdens deze verdieping worden een aantal gedragstherapeutische principes en communicatiestrategieën besproken die tijdens het GIZ-gesprek met ouders, kinderen en jongeren over (een gezonde) leefstijl kunnen worden ingezet. Het accent ligt hierbij op het individuele contact tussen kind en ouder. Waarbij er veel aandacht zal zijn voor de vragen wat er goed gaat. De relatie en het vertrouwen tussen en met de professional en ouders is het belangrijkste gereedschap. 

Voorafgaand aan de training ontvang je informatiemateriaal over het onderwerp. De focus van de training zelf ligt op gespreksvoering. 

Deze verdieping wordt verzorgd door GIZ-trainer Monique L’Hoir (LinkedIn). Zij is gezondheidsbevorderaar bij de GGD Noord- en Oost Gelderland & onderzoeker bij de Wageningen Universiteit.

Data 

 • 27 oktober: 13.30-17.00 uur
 • 17 november: 13.30 - 17.00 uur
 • 24 november: 13.30 - 17.00 uur
 • 1 december - 13.30-17.00 uur

 

Veerkracht

 • Webinar veerkracht bij kinderen stimuleren i.s.m. Triple P

Tijdens de coronacrisis is duidelijk geworden dat iedereen op een andere manier met een crisis omgaat. Het ene kind lijkt van nature veel veerkrachtiger en weerbaarder dan het andere. Ouders kunnen hun kind helpen om veerkrachtiger en weerbaarder te worden. In dit webinar leer je de Triple P-strategieën die we ouders bijbrengen om hun kind te helpen positiever in het leven kunt laten staan, om te gaan met negatieve gevoelens en voor zichzelf op te komen. Je krijgt praktische tips die je eventueel aan ouders door kan geven. Na dit webinar ben je echter niet geschoold in Triple P.

Het eerste uur van het webinar bestaat uit interactieve informatieoverdracht en in het tweede deel  is er ruimte om vragen te stellen. Na afloop van het webinar krijg je een tipsheet met aanvullende informatie over veerkracht bij kinderen stimuleren.

Het webinar wordt gegeven door Carine Kielstra (LinkedIn), hoofdtrainer van Triple P Nederland, orthopedagoog en klinisch docent op de VU.

Het webinar is ook toegankelijk voor professionals die niet getraind zijn in de GIZ-methodiek.

Data

 • 2 november - 9.00-10.30 uur
 • 12 november - 9.00-10.30 uur

 

Aanmelden

Via het formulier kun je jouw voorkeuren doorgeven. 

Aanmelden >

Let op: deze verdiepingsworkshops zijn alleen voor GIZ-getrainde professionals. Per workshop is er ruimte voor 15 deelnemers en bij het webinar geldt een limiet van 50 deelnemers. Je hoort twee weken van tevoren voor welke workshop je geplaatst bent. 

Neem bij vragen contact op met: giz@ncj.nl