Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Nynke Steenbergen adviseur
Telefoon: 06 - 28 27 00 76
E-mail: nsteenbergen@ncj.nl

Tien ouderschapstheorie trainingen in het brede sociale jeugddomein

woensdag 01 april 2020

Donderdag 13 februari vond de 10de ouderschapstheorie training plaats bij het CJG Rijnmond in Vlaardingen. Deelnemers kwamen uit het brede sociale jeugddomein. Professionals van Veilig Thuis, wijkteams, onderwijspersoneel, jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en pedagogen hebben deelgenomen aan de interactieve trainingen, waarbij de thema’s ‘aansluiten bij ouders’ en ‘ouderschap’ centraal stonden. De trainingen werden verzorgd door NCJ-adviseurs Nynke Steenbergen en Mark Weghorst.

De trainingen zijn mede mogelijk gemaakt door de Stichting Gedragswerk. Gedragswerk richt zich op de ondersteuning van vastzittende onderwijssituaties en zij merkten op dat de aansluiting bij ouders aandacht vraagt in het veld. De ouderschapstheorie training sloot goed aan op deze vraag. De animo voor de trainingen was dan ook groot. Ongeveer 400 professionals uit het brede sociale jeugddomein hebben de ouderschapstheorie trainingen gevolgd. De trainingen zijn verspreid over het land gehouden bij de volgende organisaties: Icare, Dock, GGD Hollands Noorden, Gemeente Rijswijk, Gemeente Helmond, GGD Fryslân, Gemeente Zaanstad, CJG Apeldoorn, LVS Zuid-Holland Zuid, & CJG Rijnmond.

Kwetsbaar over eigen ouderschap

Door middel van theoretische uitleg, videofragmenten en stellingen maakten de professionals kennis met de ouderschapstheorie van Alice van der Pas en met de organisatie vertaling daarvan van Wim Goossens. De dialoog werd hierover ook aangegaan, waarbij een belangrijk gesprekspunt was hoe de professionals het verschil kunnen maken voor ouders en hoe ze aan kunnen sluiten bij de behoefte van ouders. Professionals leerden hierdoor ook elkaar kennen rondom het thema ouderschap en stelden zich soms kwetsbaar op over hun eigen ouderschap.

Slimme samenwerking

Doordat professionals uit het brede sociale jeugddomein met elkaar aan de slag gingen omtrent het thema ouderschap, werd tevens de samenwerking in de maatschappelijke basis versterkt. Deze versterking van de samenwerking was een van de belangrijke doelen van de trainingen. Tegen het einde van de training waren de professionals met elkaar tot verschillende inzichten gekomen in hoe zij ouders in hun ouderschap kunnen helpen versterken.

Uiteindelijk kunnen we terugkijken op 10 leerzame ouderschapstheorie trainingen, waarbij het begrip van de positie van ouders is versterkt en tevens ook de samenwerking in het brede sociale jeugddomein.

Ook aan de slag met ouderschap?

Wil je ook aan de slag met het thema ouderschap binnen of buiten je organisatie door middel van een training, workshop, lezing of dialoogsessie? Neem dan contact op met Nynke Steenbergen of Mark Weghorst via ouderschap@ncj.nl en neem een kijkje in het themadossier ouderschap voor meer achtergrondinformatie, video’s en inspiratie.