Nieuwsbericht

Sociale media en jongeren

donderdag 17 december 2015

Veel jongeren maken dagelijks gebruik van sociale media. Een mooie kans voor de JGZ om via sociale media met jongeren in contact te komen.

Voor jongeren is sociale media een geweldige manier om veelvuldig online te blijven met zowel vrienden als onbekenden. Uit een kleinschalig vragenlijstonderzoek en een literatuurstudie door het NCJ bleek dat sociale media geen negatieve invloed heeft het psychisch welzijn van jongeren en dat het gevoel van eenzaamheid zelfs daalde. Maar de groepsdruk om internet en sociale media te gebruiken is hoog, kan aanzetten tot  overmatig gebruik en kan leiden tot verslaving. Reden voor de JGZ om hier aandacht voor te hebben en problematisch gebruik te signaleren. Lees meer in de Factsheet Sociale Media en jongeren.