Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Aniek van den Braak adviseur
Telefoon: 06 - 53 97 52 68
E-mail: avandenbraak@ncj.nl

Behoeftepeiling modulaire richtlijnen JGZ van start

woensdag 29 september 2021

Het adviesrapport voor de modulaire vormgeving van de JGZ Richtlijnen is beschikbaar. Voordat richtlijnen omgezet worden in modules is het van belang om inzicht te krijgen welke richtlijn(modules) de komende jaren herzien of ontwikkeld moeten worden. In september is TNO gestart met een prioriteringsstudie voor het modulair vormgeven van de JGZ Richtlijnen. Werk je als JGZ-professional? Geef je alvast op voor deelname aan de behoeftepeiling in november.

Modulaire vormgeving JGZ Richtlijnen 

Voor herziening, onderhoud en betere toegankelijkheid van richtlijnen worden de komende jaren bestaande en nieuwe richtlijnen in modules opgedeeld. Dat maakt het makkelijker onderdelen te updaten zonder de hele richtlijn te hoeven herzien. In opdracht van ZonMw ontwikkelde Miranda Langendam samen met richtlijnontwikkelaars, JGZ-professionals en overige eindgebruikers een werkwijze. Deze werkwijze zal gebruikt worden om de JGZ Richtlijnen uiteindelijk om te zetten in modules. 

Bekijk het adviesrapport >

Wat wordt onderzocht in de prioriteringsstudie?

Voordat richtlijnen worden omgezet naar een modulaire structuur worden deze eerst opgedeeld in modules. Een module is een uitgangsvraag met bijbehorende aanbeveling(en), onderbouwing en verantwoordingsinformatie. Door opdeling in modules worden samenhang, overlap en groeperingen in de modules en onderwerpen duidelijk zichtbaar. Ook maakt de studie duidelijk of de desbetreffende module een actiegerichte, kennisgerichte of generieke module is. Vervolgens wordt er, door middel van een behoeftepeiling in het veld en een quickscan van de literatuur, een prioritering van de richtlijnmodules aangewezen voor update of ontwikkeling.

Geef je alvast op voor deelname aan de behoeftepeiling

Inbreng vanuit JGZ-professionals, ouders en jeugdigen, beroepsverenigingen, koepelorganisaties en andere stakeholders is enorm belangrijk. Daarom zet TNO dit najaar een brede behoeftepeiling uit. Voor de behoeftepeiling onder JGZ-professionals wordt een online vragenlijst verspreid. De oproep voor deelname aan de behoeftepeiling wordt binnenkort ook verspreid via o.a. de koepelorganisaties, beroepsverenigingen (AJN, V&VN, NVDA), het NCJ en social media. Wil je ook bijdragen aan de ontwikkeling van richtlijnen die goed aansluiten bij jouw dagelijkse werk? Geef je nu alvast op voor deelname aan de behoeftepeiling door een berichtje te sturen naar TNO onderzoeker dr. Caren Lanting via caren.lanting@tno.nl