Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Yvonne Vanneste onderzoeker, adviseur
Telefoon: 06 - 83 77 83 91
E-mail: yvanneste@ncj.nl

M@ZL als best practice

dinsdag 27 maart 2018

Minister Slob voor Basisonderwijs, Voortgezet onderwijs en Media en minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zetten zich in om de stevige samenwerking rondom voortijdig schoolverlaten (vsv) nog verder te verbreden naar een integrale aanpak voor alle minder zelfredzame jongeren. M@ZL, de beproefde methodiek voor de aanpak tegen schoolverzuim, wordt hiervoor als best practice genoemd.

In de kamerbrief gaven minister Slob en minister van Engelshoven aan dat ze zich samen inzetten om alle jongeren gelijke kansen te kunnen bieden binnen het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Ze willen werken aan een stevige verbinding tussen onderwijs en zorg. In de brief wordt genoemd dat project M@ZL laat zien dat door de samenwerking van school, leerplichtambtenaren en GGD-artsen het zorgwekkend ziekteverzuim en doorverwijzing naar zwaardere vormen van (jeugd)zorg in West-Brabant teruggelopen zijn, en er vallen minder jongeren uit.

Lees de hele kamerbrief >

De M@ZL-aanpak

Sinds januari 2018 heeft het NCJ het beheer van de effectieve interventie M@ZL (Medische Advisering van Zieke Leerlingen) overgenomen van GGD West-Brabant. M@ZL is een beproefde interventie voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren in het voortgezet onderwijs en het MBO. Kenmerkend is de samenwerking tussen JGZ-organisaties, scholen en leerplicht.

Het NCJ ondersteunt met de implementatie, deelt alle benodigde documenten (zoals brieven om ouders en leerling uit te nodigen) en organiseert scholingsdagen.

Lees meer over M@ZL >

Bekijk ook: