Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Ellen-Joan Wessels adviseur
Telefoon: 06 - 13 27 67 62
E-mail: ejwessels@ncj.nl

Landelijk JGZ innovatieatelier 17 april 2019

vrijdag 26 april 2019

Woensdag 17 april kwamen de JGZ innovatiepioniers (en hun introducés) weer samen op het tweede landelijke JGZ innovatieatelier van het NCJ. Het thema was ‘Samen Toekomst Maken’ naar aanleiding van het event Samen Toekomst Maken (#STM19) over (digitale) innovatie in het jeugddomein. Het unieke van het event, dat plaatsvond in De Fabrique in Utrecht, was dat voor het eerst ruim 600 professionals uit zowel jeugdzorg én jeugdgezondheidszorg samen kwamen om het met elkaar te hebben over digitalisering in het jeugddomein.

Uitwisseling kennis event Samen Toekomst Maken

De innovatiepioniers namen op het event Samen Toekomst Maken deel aan drie workshops, inspiratiesessies en/of lezingen. Tijdens het innovatieatelier (de dag na het event) hebben zij kennis hierover uitgewisseld middels pitches. Zo werd het rijke aanbod voor iedereen toegankelijk. Een aantal onderwerpen krijgen een plek in volgende innovatieateliers die dit jaar georganiseerd worden om ze verder uit te diepen, namelijk:

  • Werkzame methoden van flexibiliseren;
  • Kansen en mogelijkheden voor de JGZ naar aanleiding van de omgevingswet;
  • Welke trends zien we als JGZ aankomen en hoe kunnen we daar op anticiperen;
  • Meer touchpoints tbv het optimaliseren van de klantbeleving.

(Film)verslag Samen toekomst maken

De jonge reporters maakten een filmverslag van het event Samen Toekomst Maken.

Bekijk ook de foto’s van Samen Toekomst Maken. Wil je de foto's downloaden en delen? Dat mag! Wel willen we je vragen de naam van de fotograaf te hierbij te vermelden: Marijn de Wijs Photography.

Lees de blog van Stand-Up blogger Merel Steinweg of beluister haar podcast.

Sommige workshopleiders en sprekers hebben hun presentatie gedeeld. Die kun je al bekijken op de website van Samen Toekomst Maken

Quotes van innovatiepioniers over de opgedane inspiratie: “Breng een vreemde eend naar binnen. Het helpt je innoveren!” - “Zoek de vreemde eend in je eigen organisatie.” - “Ga niet voor draagvlak, maar voor draagkracht”. “Een uil was ooit een uilskuiken”. De quote van de dag was niet die van Pippi: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan”, maar een broertje daarvan, namelijk: “Iedereen dacht dat het niet kon, totdat iemand opstond en dacht dat het wel kon”.

JGZ verspreidplaats van Kinderzwerfboeken

Een ander prachtig initiatief wat door de innovatiepioniers uit het NCJ innovatieatelier in co-creatie wordt opgepakt is “JGZ als verspreidplaats van kinderzwerfboeken.”

Tijdens het innovatieatelier gaf Stephanie van Alten een presentatie over kinderzwerfboeken. Kinderzwerfboek is een preventief project waarbij men gericht kinderboeken in aandachtswijken laat ‘zwerven’, zodat de zwerfboeken ook op plekken komen waar deze het hardst nodig zijn. Steun Kinderzwerfboek en help ons lezen te stimuleren en laaggeletterdheid tegen te gaan.

Bekijk de website van Kinderzwerfboek >

De innovatiepioniers hebben het ondersteunen van dit concept omarmd. De komende periode wordt gebruikt voor het maken van een gezamenlijk stappen- en communicatieplan. Door slim samen te werken willen zij impact maken op het voorkomen van laaggeletterdheid van kinderen en daarmee aansluiten bij de alliantie kinderarmoede.

Innoveren kun je leren

Steeds weer opnieuw verdiepen pioniers zich in de kennis en methoden rondom innovatie. Deze keer stond het boek ‘Veranderen als samenspel’ van Jaap Boonstra, hoogleraar organisatieverandering en leiderschap centraal. ‘Wordt (mede)speler!’ is zijn boodschap waarbij iedereen kan meespelen. Je hoeft geen formele positie te hebben of leidinggevende te zijn. In het spel kunnen de rollen wisselen en door iedereen opgepakt worden. Professionals die normaal eerder onder de radar blijven durven in het spel wellicht te experimenteren en aan de gang te gaan. Durf het initiatief te nemen tot verandering en wordt medespeler!

Bekijk de presentatie 'Innoveren kun je leren' van 17 april >

Creatieve werkvormen

Tijdens ieder NCJ innovatieatelier werken we met nieuwe creatieve werkvormen. Deze keer gebruikten we ‘de braindump’. Bekijk ook overige creatieve werkvormen op onze inspiratiepagina

Over het NCJ innovatieatelier

Het landelijke innovatienetwerk van het NCJ komt 5 keer per jaar samen in het innovatieatelier om in co-creatie te werken aan vernieuwing binnen de JGZ. De pioniers worden gestimuleerd op zoek te gaan naar ruimte om de beweging naar vernieuwing in gezamenlijkheid in te zetten binnen de eigen organisatie. Dit betekent ook: buiten de muren van de eigen organisatie kijken. Samen verbinden, versterken en vernieuwen we.

LEES MEER OVER HET NCJ INNOVATIEATELIER >