Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Mark Weghorst adviseur
Telefoon: 06 - 25 39 01 13
E-mail: mweghorst@ncj.nl

Nieuwe lessenseries 'Je Brein de Baas?!'

dinsdag 18 januari 2022

In het kader van het herstelpakket coronagelden van VWS is het lesprogramma Je Brein de Baas dat we in het voorjaar samen met GGD RU van 2021 presenteerden verder doorontwikkeld. Vanaf de zomer wordt gewerkt aan twee lespakketten waarin een veelheid aan thema’s aan bod komen.

Bekijk het lesmateriaal > 

Twee nieuwe lessenseries

Er zijn twee nieuwe lessenseries ontwikkeld. “Makkelijker Leren” verenigt allerlei thema’s rondom leren. Prestatiedruk, planning, omgaan met toetsen, huiswerk en de moeite die leren kost komen aan bod. “Gelukkig in de Groep” gaat over de sociale relaties van jongeren. Hoe ga je om met ruzie en conflict, hoe kun je je verplaatsen in de ander, hoe krijg je steun en geef je steun? zijn onderwerpen die besproken worden. Ze volgen op de basisles “Stress onder controle” die in het voorjaar 2021 al ontwikkeld is. Daarmee ontstaat een pakket van drie lessenseries die bedoeld zijn voor de mentorlessen op het voortgezet onderwijs. Ze zijn kosteloos beschikbaar via het NCJ en sluiten aan bij de expertise en vaardigheden van de mentor.

Elke lessenserie bestaat uit vier animatiefilms en een serie (keuze)opdrachten voor het gesprek in de klas. Een lessenserie bestaat uit vier lessen (20-30 minuten) die in twee mentoruren gegeven kunnen worden. Bij elke lessenserie hoort ook een handleiding met opdrachten voor de klas en een introductiefilm van Steven Pont. Daarnaast is er materiaal voor ouders gemaakt (een informatiebrief, een film en een pagina met tips en achtergrond) dat bij de lessen als ondersteuning geldt.

Doel

“Je Brein de Baas?!” is bedoeld om de mentale gezondheid van jongeren te versterken door het praten daarover een vanzelfsprekende plek in hun dagelijks leven te geven. Mentoren krijgen met de lessenseries handzaam en aantrekkelijk materiaal aangereikt waarmee ze hun eigen invulling kunnen geven aan deze lessen. De kernboodschap in alle films en materiaal is dat jongeren veel invloed hebben op hoe ze met dingen omgaan, maar dat leven ook gewoon soms moeilijk is en moeite kan kosten.

Onderzoek

Een eerste procesevaluatie van “Stress onder Controle” is vrijwel afgerond. Er liggen plannen om het materiaal goed te beschrijven en ook te zorgen voor de wetenschappelijke onderbouwing. Daarmee kan het materiaal ook opgenomen worden in de Databank Effectieve jeugdinterventies.

Webinar: 11 februari 2022 14:30-16:30 uur
Op 11 februari 2022 worden in een webinar de nieuwe lessenseries (“Makkelijker Leren” en “Gelukkig in de Groep”) gelanceerd. Je kunt je voor dat webinar aanmelden en krijgt dan kort van tevoren een update met verdere gegevens om deel te nemen aan het webinar. Nodig ook je samenwerkingspartners uit om deel te nemen aan dit webinar. 
Aanmelden voor het webinar > 

Meer weten? Mail het projectteam van Je Brein de Baas.