Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Ellen-Joan Wessels adviseur
Telefoon: 06 - 13 27 67 62
E-mail: ejwessels@ncj.nl

Gezocht: JGZ'ers voor testen serious game 'Mentaliseren'

vrijdag 22 mei 2020

Uit onderzoek weten we steeds beter hoe ongelofelijk belangrijk veilige hechting is voor onze ontwikkeling en gezondheid. 35% van de kinderen wereldwijd is onveilig gehecht en dit kan leiden tot angsten en gedragsproblemen. De stress die dit veroorzaakt kan levenslange fysieke en mentale gevolgen hebben. Of een kind gezond opgroeit hangt niet alleen af van de ouders of opvoeders maar van de hele leer- en leefomgeving; it takes a healthy village to raise a healthy child. Opvoeden is dus van ons allemaal (mens en maatschappij). Een veilige hechting kan gestimuleerd worden door te mentaliseren. Het NCJ en Rino Zuid werken daarom nu aan de ontwikkeling van de game ‘Mentaliseren’. We zoeken 12 professionals die de game met ons willen testen, uit de JGZ maar ook collega’s uit de geboorteketen; de verloskundigen of collega’s uit de kraamzorg zijn van harte welkom.

Omdat opvoeden dus van mens en maatschappij is, is leren mentaliseren voor iedereen van belang. En in het bijzonder in de eerste 1000 dagen van het leven van een kind om hechting en ouderschap te versterken en het kind weerbaarder en gezonder op te laten groeien.

Ouders kunnen ‘mentaliseren’ inzetten om een veilige gehechtheid te bevorderen. Mentaliseren is volgens Dr. Moniek Zeegers, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam,een vorm van verbeelding: ‘Het gaat om de menselijke neiging om gedrag te verklaren vanuit interne gemoedstoestanden zoals gedachten, gevoelens, behoeften, voorkeuren.’ Met andere woorden: ouders die mentaliseren herkennen signalen die het kind afgeeft, voelen aan wat het wil en benoemen dat ook. Als dit inderdaad overeenkomt met de behoeften van het kind, geeft dat aan dat de ouder over sensitiviteit beschikt. Het kind voelt zich hierdoor veilig en kan zich op een goede manier hechten.

Mentaliseren sleutelfactor in voorkomen van ongezonde stress

Vanuit ons literatuuronderzoek ‘Stress bij kinderen: hoe houden we het gezond?’ weten we dat er in de ontwikkeling van het kind twee extra kwetsbare periodes zitten: in de eerste 1000 dagen van het kind en in de adolescentiefase. Mentaliseren blijkt een belangrijke sleutelfactor te zijn in het voorkomen van chronische stress bij kinderen (Early Life Stress). Zo is het bijvoorbeeld dankzij het mentaliserend vermogen van moeders dat zij een veilige hechting met haar kind opbouwt. En dit mentaliserende vermogen kan worden vergroot, zodat er, ook als de ouder zelf niet veilig gehecht is, toch een veilige gehechtheid tot stand kan komen. Zelfs bij de peuterleeftijd kan nog een veilige gehechtheidsrelatie met mentaliseren worden bevorderd (Hoffman et al., 2006). Alle reden om deze kennis te integreren in de dagelijkse praktijk van professionals die met deze ouders werken.

Meer leren over mentaliseren

Het belang van aansluiten bij de ander, maakt dat je je gezien, gehoord en erkend voelt en een gezonde coping strategie kunt ontwikkelen. Hierdoor leert het kind zichzelf kennen, woorden geven aan gevoelens (emotieregulatie) en inzicht krijgen in zijn/haar redenen van gedrag. Hierdoor kunnen stressvolle situaties hanteerbaar worden. Jouw gevoelens en gedrag zijn ook van invloed op de ander. Ook op de ouders waarmee we samenwerken. Jezelf goed kennen helpt om de ander te zien en je eigen gevoelens, gedachten niet over te dragen. Er is dus een continue wisselwerking.

Game mentaliseren

Samen met Rino Zuid is het NCJ een game aan het ontwikkelen die ondersteunt bij het ontwikkelen van het mentaliserend vermogen. Rino Zuid heeft veel ervaring als opleidingsinstituut en hun docenten hebben expertise als het gaat om mentaliseren. We zijn dan ook blij dat we onze expertise over Early Life Stress, hechting en ouderschap hebben kunnen bundelen in een online game voor professionals. Een game die interdisciplinair gespeeld kan worden en ook een prachtige kans biedt voor het versterken van Kansrijke start.

Meespelen en de game uitproberen?

De game gaat in de week van 14 juli getest worden. Met een groep van 12 personen testen we de game zowel op een ochtend als op een middag. Heb je interesse of wil je meer weten? Neem dan contact op met Ellen-Joan Wessels via ejwessels@ncj.nl.