Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Mark Weghorst adviseur
Telefoon: 06 - 25 39 01 13
E-mail: mweghorst@ncj.nl

De Klas - Werkplaats Gezond Verstand in coronatijd

donderdag 02 juli 2020

Bij de intelligente lockdown van de scholen op 16 maart 2020 ontstond meteen de vraag hoe het ook weer intelligent open zou kunnen gaan. Wanneer is het veilig genoeg? Hoeveel onzekerheid kun je verdragen? Het waren interessante vragen om met een Werkplaats Gezond Verstand over van gedachten te wisselen.

De Werkplaats Gezond Verstand is een werkomgeving waarbinnen we bij het NCJ kunnen inspelen op actuele vraagstukken. We roepen actuele spelers bij elkaar vanuit verschillende achtergronden om met elkaar het vraagstuk te verkennen en daar acties aan te verbinden. Voor deze Werkplaats die al snel ‘De Klas’ heette vonden we mensen uit het onderwijs, uit de JGZ, uit landelijke organisaties, het RIVM, Onderwijsraad en de wetenschap.

Van kwetsbaarheid naar pedagogiek

Het in de media veelvuldig gebezigde kwetsbaarheidsdiscours werd in de eerste Klas meteen ter discussie gesteld. De corona-crisis toonde hooguit bestaande kwetsbaarheden en legde deze wat nadrukkelijker bloot. Belangrijker leek het om vanuit een relationeel-pedagogisch discours de intelligente opening up te bekijken.

In de loop van de online bijeenkomsten (in soms wisselende samenstellingen, maar ook altijd met een kerngroep betrokkenen) kwamen verschillende onderwerpen aan bod: de al-dan-niet ondersteuning van landelijke protocollen, uitleg van de 1,5-meter-regels, toepassing van een veilige lesomgeving voor eerst de basisschool en een paar weken later de middelbare school. Steeds werd hierbij de koppeling gemaakt naar de praktische vertaling van de richtlijnen naar een lokale omgeving en zochten we de samenwerking tussen de lokale partijen.

Nieuwe initiatieven

Vanuit De Klas werden ook nieuwe initiatieven gestart. Rob Houben, in het dagelijks leven lid van het managementteam van een middelbare school in Roermond, begon een initiatief waarmee hij de opening van de basisscholen ging ondersteunen. Hij riep de lokale gemeenschap (politiek, bedrijfsleven, cultuur, sport, natuur en gezondheid (JGZ/GGD)) bij elkaar en het initiatief Ondertussen werd geboren. Inmiddels hebben de eerste activiteiten plaatsgevonden en heeft het navolging gekregen in Sittard-Geleen en Uden.

Een ander initiatief vanuit De Klas was het ontwikkelen van een ondersteunende praatplaat waarmee vanuit verschillende partijen het verhaal voor kinderen kan worden geïllustreerd. Kernboodschap was dat je overal kunt ontwikkelen en dat je veel meer kunt gebruiken om onderwijs/school/ontwikkeling vorm te geven dan slechts een schoolgebouw. It takes a village to raise a child, immers.

Laatste Klas voor de zomer: Onderwijsraad aan tafel

Een partij die onze gedachten deelde was de Onderwijsraad. Zij werden door het kabinet gevraagd om te adviseren over de maatregelen voor het onderwijs en wezen in hun april-advies op de zorg rond de kwetsbaren. In het advies Vooruitzien voor jonge generaties van begin juni keken ze wat verder naar voren en daar ging De Klas graag met hen over in gesprek.

In dezelfde week dat De Klas bij elkaar kwam, kwam ook het advies Steeds Inclusiever uit: een advies dat door kijkt naar de periode nadat de implementatie van passend onderwijs gereed is en waarmee de Onderwijsraad kijkt naar de volgende stappen die gezet kunnen worden naar een inclusieve omgeving. Ook daarover gingen we in gesprek. Met name bij de argumentatie achter de focus op leerlingen met een beperking werd uitgebreid stilgestaan. Het advies werd in algemeenheid als een wind-in-de-rug voor vooruitstrevende partijen in en rond het onderwijs ervaren.

Na de zomer

Na de zomer gaan we verder met De Klas. We hebben verschillende plannen voor een vervolg om impact te maken op schoolgaande jongeren. Zo willen we graag verder in gesprek met een grotere groep wetenschappers rond en naast het onderwijs, die we gezamenlijk aan de slag willen laten gaan met impactvolle artikelen.

Daarnaast heeft het werken met een aantal niche-spelers uit het onderwijs geleid tot een behoefte om met meer van dit soort partijen een netwerk te vormen. Niche moet immers geen niche blijven om echt van waarde te worden (hoe waardevol die niches in hun directe omgeving ook zijn).

Tenslotte denken we over een onderzoeksopzet om integraler naar (schoolgaande) jongeren te kijken vanuit de beroepsopleidingen voor onderwijs en zorg. Ook dat gaan we verder vormgeven vanuit de klas. Ondertussen verbinden we vanuit het NCJ de verschillende acties met het actieplan Schoolverzuim, de expertgroep JGZ-Onderwijs en andere JGZ-professionals die betrokken zijn op onderwijs.

Meedoen/meepraten?

Wil je meer informatie over de verschillende activiteiten in het kader van de Werkplaats Gezond Verstand, het onderwijs en schoolverzuim? Neem contact op met NCJ-adviseur Mark Weghorst. Samen met Peter Hulsen en Nathalie Drost vormen zij team Onderwijs bij het NCJ en houden grip en zicht op de verschillende ontwikkelingen.