Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Elle Struijf adviseur
Telefoon: 06 - 18 63 26 36
E-mail: estruijf@ncj.nl

Corona webinars? Doen!: Hoe JGZ Amsterdam inspeelt op zorgen en vragen van het onderwijs

vrijdag 26 juni 2020

De scholen zijn begonnen en kinderen en jongeren gaan weer naar school. Toch zijn er zorgen en spelen er vragen door de hoofden van ouders, leerkrachten, professionals en vrijwilligers. Want wat betekent dit voor ons gezin, de werkplek of ontmoeting? GGD Amsterdam speelde in op de zorgen en vragen die leefden en organiseerde online meetings voor het onderwijs. En ook de leerlingen kregen een passend aanbod: met verf uitleggen hoe virussen zich verspreiden. Femke Breman, hoofd jeugdgezondheidszorg bij GGD Amsterdam deelt hun initiatieven.

‘’Ik ben echt trots op de JGZ. De JGZ die zo snel en flexibel schakelt en doet wat nodig is. De JGZ die bijdraagt om kinderen weer naar school te laten gaan, een luisterend oor heeft voor ouders. Zo dragen we bij aan de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren en het kansrijk opgroeien.’’

De jeugdartsen van GGD Amsterdam geven in samenwerking met hygiënisch adviseurs van de afdeling infectieziekten.nu verschillende webinars. De webinars zijn bedoeld voor het leerkrachten maar ook voor leerplichtambtenaren, ouders, collega’s instellingen, en vrijwilligersorganisaties.

De aanvragen voor deze webinars nemen snel toe en lopen goed. De webinars gaan over het (her)starten van alle activiteiten. Activiteiten van huizen van de wijk (ook wel buurthuizen), dagbesteding, spreekuren, huisbezoeken etc. Organisaties zijn daar nu mee bezig en hebben allerlei vragen over hoe ze dat het beste kunnen doen en de vertaling van de regels naar de praktijk. Andere onderwerpen die spelen: Hoe ga je om met medewerkers die bang zijn om besmet te raken en daarom niet willen werken? Die angst leeft ook bij vrijwilligers. Hoe maak je de regels begrijpelijk voor mensen met bijvoorbeeld een (lichte) verstandelijke beperking of mensen die de taal niet goed beheersen? En heel veel vragen van ouders: Kan mijn jongste zoon van vijf jaar zijn oudere broer van 14 die aan astma lijdt besmetten? Hoe weet ik dat de hygiene goed is geregeld op de scholen? Op sommige vragen die uit de webinars voortkomen worden vervolgafspraken ingepland met de JGZ.

Dit vind ik echt preventie. Webinars? Doen!

In gesprek met de kinderen

Aan vragen die tijdens webinars bij ons terechtkomen wordt ook een vervolg gegeven. Bijvoorbeeld op de vraag: Kun je ons helpen met uitleggen wat het coronavirus betekent want de kinderen houden zich niet aan de regels. De vraag kwam binnen via ons directe netwerk. Twee jeugdartsen in opleiding verzorgen daarom nu lessen voor de kinderen van groep 8. De jeugdartsen hebben een Kahoot quiz gedaan. En met verf maakten ze inzichtelijk hoe virussen van je hand in je gezicht kunnen komen. De jeugdartsen waren zelf tevreden hoe het ging. Ook de kinderen en leraren waren enthousiast. Ze hebben op speelse wijze informatie gegeven. Ze kregen daarnaast directe feedback van de kinderen. De kinderen zouden willen dat het langer had geduurd, zo leuk vonden ze het. En als pluspunt gaven ze aan dat ze het leuk vonden dat hun vragen beantwoord waren. School heeft laten weten dat er meer klassen interesse hebben.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe GGD Amsterdam webinars heeft opgezet voor het onderwijs? Neem contact op met Marjolein Martens via mmartens@ggd.amsterdam.nl.