Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Mark Weghorst adviseur
Telefoon: 06 - 25 39 01 13
E-mail: mweghorst@ncj.nl

Benen Op Tafel-bijeenkomst over het Nationaal Preventieakkoord

woensdag 28 november 2018

Het Nationaal Preventieakkoord is vrijdag 23 november jl. gepresenteerd door minister Blokhuis. Op 20 december 2018 organiseert het NCJ daarom een Benen Op Tafel-bijeenkomst om de ambities en maatregelen die hierin beschreven staan te bespreken. Meld je aan en praat mee tijdens deze informele bijeenkomst in kerstsferen.

Bekijk het nationaal Preventieakkoord >

Download de infographic Nationaal Preventieakkoord >

Het Nationaal Preventieakkoord toont de ambities die de overheid heeft om te werken aan gezondere burgers. Het akkoord is afgestemd met ruim 70 partijen die op een aantal onderdelen hebben meegesproken over de ambities. In het kort zijn de ambities in drie hoofdlijnen samengevat:

2. Minder overgewicht

Zowel de jeugd als de volwassenen moeten in de komende jaren minder overgewicht krijgen. Ook hier helpt de overheid met maatregelen.

NCJ Benen Op Tafel-bijeenkomst over Preventieakkoord

In het akkoord staan veel maatregelen beschreven die na veel onderhandelen zijn bereikt. Is het voldoende? Zijn de maatregelen voor onze jeugd ondersteunend bij het maken van gezonde keuzes? Hoe kunnen we er in de JGZ vorm aan geven? Op 20 december 2018 gaan we daarover in gesprek met elkaar bij het NCJ. Om 11.00 uur starten we deze bijzondere bijeenkomst in kerstsferen waarbij we met de JGZ-familie en een aantal externe gasten in gesprek gaan over dit Preventieakkoord. Voor de JGZ gaat het daarbij vooral om de jeugd. Tijdens de bijeenkomst gaan we eerst het akkoord ontleden. Daarna wordt een lunch geserveerd en na de lunch gaan we actieplannen maken. De bijeenkomst duurt tot 14:30 uur.

Meld je aan via dit formulier >

Kom meepraten tijdens dit Benen Op Tafel-overleg, ontmoet externe partners en JGZ-collega’s en zoek samen naar actiemogelijkheden!

Meer informatie en contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mark Weghorst.

Bekijk ook:


Bron: Rijksoverheid.