Nieuws

Kom in actie tijdens de Week tegen Kindermishandeling

31 oktober 2018

Van 19 tot en met 25 november 2018 is de Week tegen Kindermishandeling. Iedereen kan iets betekenen voor een kind dat opgroeit in een onveilige thuissituatie. Zelfs een klein.. Lees verder

‘We hebben de wind mee om gezondheidsverschillen in Nederland te verkleinen’

27 september 2018

‘Nota bene de minister van VWS wil investeren in de eerste 1000 dagen van het kind en daar 41 miljoen euro voor uittrekken. Ik wil jullie oproepen de kansen die er nu liggen.. Lees verder

Impressie bijeenkomst aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling

18 september 2018

Op 22 juni jl. was de tweede bijeenkomst met 50 JGZ aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (AF KMH). Het actief bijeenkomen van dit netwerk is het resultaat van één van.. Lees verder

Conferentie over luisteren naar de stem van het kind

31 augustus 2018

Donderdag 20 en vrijdag 21 september organiseert Veilige Haven een conferentie en workshop over luisteren naar de stem van het kind. Op de conferentie komt aan de orde hoe.. Lees verder

Artsencoalitie KNMG pleit voor VoorZorg in elke gemeente

31 juli 2018

Op 2 juli heeft de KNMG het afwegingskader kindermishandeling en huiselijk geweld namens het cluster artsencoalitie officieel aangeboden aan minister Hugo de Jonge (VWS). Ook.. Lees verder

Betrokken jeugdartsen in gesprek over onderzoek Early Life Stress

31 juli 2018

Dinsdag 10 juli vond een startbijeenkomst plaats over het onderzoek naar Early Life Stress (ELS) van NCJ adjunct-directeur Frans Pijpers en professor Frans Feron van de.. Lees verder

Doen wat werkt! Terugblik

27 juni 2018

In de vaste rubriek ‘Doen wat werkt’ worden verschillende JGZ-interventies, -methodieken of -instrumenten gedeeld. Deze maand wordt er teruggeblikt op de methoden ‘SPARK’ en.. Lees verder

Nieuw: beeldmerk JGZ Preventieagenda

26 juni 2018

Om het gedachtegoed van de JGZ Preventieagenda verder te verspreiden, de herkenbaarheid van de JGZ Preventieagenda te vergroten (zowel binnen als buiten de JGZ) en de vele.. Lees verder

Stevige samenwerking Veilig Thuis en JGZ

25 juni 2018

Met het actieplan 'Aanpak van Kindermishandeling' streven we in 2018 naar sterkere verbindingen en samenwerkingsafspraken te realiseren tussen alle JGZ-organisaties en Veilig.. Lees verder

Landelijke inventarisatie JGZ-innovaties

31 mei 2018

De eerste (digitale) innovaties zijn gepubliceerd. Na een eerdere oproep aan JGZ-organisaties om hun (digitale) innovaties voor een landelijke inventarisatie te melden, heeft.. Lees verder


RSS-feed voor deze berichten